Monissa lippukunnissa mietitään koronatilanteen vaikutusta lähiaikojen retkiin, juhliin ja muihin tapahtumiin. Paikalliset koronakoordinaatioryhmät ovat antaneet suosituksiaan uusista rajoituksista, mutta ne odottavat vielä aluehallintoviranomaisen vahvistusta, ennen kuin niistä tulee virallisia rajoituksia. Odotamme vahvistusta vielä tämän viikon aikana. 

Tartuntatilanne on monilla alueilla erittäin huolestuttava, joten lippukunnissa kannattaa harkita huolella, onko isojen yhteisten kokoontumisten järjestäminen ainakaan sisätiloissa juuri nyt välttämätöntä. 

Lähtökohtaisesti me partiossa ohjeistamme lippukuntia rajoituksista vasta kun ne ovat virallisia, mutta tässä muutama huomio jo ennakkoon: 

 • Kun rajoituksia pian tulee, ne koskevat hyvin todennäköisesti yleisötilaisuuksia. 
  • Yleisötilaisuuksia partiossa ovat kaikki sellaiset tapahtumat, johon on myös ulkopuolisilla pääsy (myyjäiset, avoimet joululaulutilaisuudet, juhlat, joihin myös lippukuntalaisten huoltajia tai perheitä kutsutaan) 
 • Yksityistilaisuuksiin saattaa kohdistua suosituksia, mutta emme odota virallisia rajoituksia varsinkaan lasten ja nuoren harrastustoiminnan parissa järjestettäviin yksityistilaisuuksiin. 
  • Yksityistilaisuuksiksi partiossa lasketaan kaikki lippukunnan sisäiset tilaisuudet, joihin osallistuu vain toiminnassa mukana olevia jäseniä (viikkokokoukset, joulujuhlat, lupauksenantotilaisuudet, retket) 
 • Lähiaikojen rajoitukset tulevat hyvin todennäköisesti koskemaan sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 20 henkeä. Tästä rajoituksesta voi vapautua 
  • pitämällä tilaisuuden ulkona 
  • ottamalla käyttöön koronapassin eli tarkastamalla kaikilta tilaisuuteen tulevilta yli 16-vuotiailta omakanta.fi-sivulta ladatun koronapassin. Yli 16-vuotiaat saavat osallistua vain passin kanssa, nuoremmilta sitä ei vaadita. 
 • Yksityistilaisuuksissa koronapassin vaatiminen ei ole viranomaissuositusten mukaista. 
 • Lisätietoja koronapassista ja sen käytöstä: https://stm.fi/koronapassi 
 • Huomioittehan myös, että jos tilaisuus on ulkopuolisen tahon hallinnoimassa tilassa, sen käyttöön saattaa liittyä rajoituksia (seurakuntien tilat, ravintolat). 

On tärkeää edelleen muistaa tartuntatautilain pykälän 58c yleiset hygieniavelvoitteet (voimassa 31.12.2021 saakka) 

 • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
 • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 
 • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

Kannustamme edelleen järjestämään tilaisuudet mahdollisuuksien mukaan ulkona ja käyttämään sisätiloissa kasvomaskia sekä muistuttamaan osallistujia siitä, että vain täysin terveenä voi osallistua. 

Viikkotoiminnan, retkien ja muiden partiotapahtumien osalta on tärkeää huolehtia, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa. Tällä hetkellä virusta on niin paljon liikkeellä, että huolellisista varotoimista huolimatta on mahdollista, että altistumisia tapahtuu. Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä monessa kunnassa ruuhkautunut, joten lippukunnan on hyvä tiedottaa osallistujia altistumisista, jotta he osaavat tarvittaessa jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutua pienemmistäkin oireista koronatestiin. 

Kuva: Hanna Kimmonen