Tänä syksynä lippukunnilla on jälleen mahdollisuus hakea apurahoja niin kaluston päivittämiseen kuin lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen. Yksittäiselle partiolaiselle tukea on tarjolla muun muassa jäsenmaksuvapautuksen ja stipendien muodossa.

Avustuksia partiotoimintaan

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry julistaa haettavaksi

Lippukuntien apurahat

Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntarekisteriin merkityt lippukunnat. Apurahaa myönnetään ensisijaisesti leiri- ja retkikaluston hankkimiseen ja kunnostamiseen. Mahdollisuuksien mukaan tuemme myös lippukuntien omien retkikohteiden, kämppien ja veneiden kunnostusta. Anomuksessa tulee yksilöidä suunniteltu avustuskohde ja sen vaikutus lippukunnan toimintaan. Lisäksi anomuksessa tulee esittää hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot ja mahdollisesti apurahan maksussa käytettävä viitenumero.

Vapaamuotoiset anomukset pyydetään 31.10.2021 mennessä sähköpostilla Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen sihteerille Mikko Sirkiälle osoitteeseen mikko.sirkia(at)gmail.com

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Helsingfors Svenska Scouter rf julistavat haettaviksi

Urlus-Säätiön avustukset lippukuntien toimintaedellytyksien parantamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2022

Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Helsingfors Svenska Scouter rf:n lippukuntarekistereihin merkityt lippukunnat ja lippukuntien taustayhteisöt. Apurahoja voidaan myöntää lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai näihin liittyviin kehityshankkeisiin. Anomuksesta tulee ilmetä tarkka yksilöinti itse tuettavasta hankkeesta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksittäistä hanketta tuetaan maksimissaan 5 000 eurolla.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella anomuksella, jonka pitää olla Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toimistolla (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki) perjantaina 19.11.2021 kello 16.00 mennessä (ko. päivän postileimalla toimitettu hakemus huomioidaan). Kuoreen tunnus Urlus-Säätiön apuraha. Halutessaan anomuksen voi toimittaa myös sähköpostitse aleksi.harmokivi(at)partio.fi.

Urlus-Säätiön avustus lippukunnille on luotu säätiön toiveesta. Piiri ja HeSS kokoavat avustushakemukset ja toimittavat ne kootusti Urlus-Säätiölle, joka tekee päätöksen tuettavista hankkeista. Toimintamallin myötä lippukunnat eivät enää voi hakea avustusta suoraan Urlus-Säätiöltä.

Tukea partiolaisille

Stipendit

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahastosta myönnetään stipendejä painottaen seuraavia perusteita:

  • partiokoulutus, erityisesti johtajakoulutus ja ylempi taitokoulutus,
  • kansainvälisyys, erityisesti partio-ohjelman mukainen toiminta, muiden maiden partiolaisten tapaaminen ja koulutukselliset tilaisuudet,
  • piirin omat varsinaiset piirileirit, valtakunnalliset suurleirit, maailmanjamboreet,
  • sosiaaliset perusteet, hakijan oma tai hänen perheensä tarve tuelle sekä
  • hakijan partiopestin vaativuus lippukunnassa tai piirissä tai rooli tuettavassa tapahtumassa.

Viimeinen hakupäivä loka-tammikuussa alkavien tapahtumien stipendeille on 15.9.
Lisätiedot ja hakuohjeet: www.päpa.fi/stipendit.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää partiolaiselle taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin jättää ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.  Jäsenmaksuvapautusta voi hakea alle 18-vuotiaiden partiolaisten huoltaja tai jäsen itse. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri-Kuksaan (PartioID). Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

Saapuneet hakemukset käsitellään luottamuksellisesti Suomen Partiolaisten toimistolla ja hakijoita tiedotetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Kuva: Hanna Kimmonen