Partiolla ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on pitkä yhteinen historia ja myös Helsingissä seurakunnat ja partiolippukunnat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan. Nyt allekirjoitetun yhteistyösopimuksen tarkoituksena on selkeyttää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Helsingin seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä siten, että se tukee erityisesti juuri lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä.

”Haluamme vaalia kirkon ja partion välistä kumppanuutta ja yhteistyötä. Tehtävämme on rakentaa pohja, jonka varaan yksittäiset lippukunnat voivat omassa seurakuntayhteistyössään nojautua”, toteaa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtaja Matti Mannonen.

Seurakunta on monelle lippukunnalle tärkeä yhteistyökumppani myös pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun lippukunnista noin 90 prosentilla on taustayhteisönään seurakunta. Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa. Yhteistyö perustuu yhteiseen arvopohjaan sekä vapaaehtoisuuteen. Partion ja seurakunnan yhteisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tutustu myös Suomen Partiolaisten ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimukseen.