Jäsenlehti Heppu on nyt hiilineutraali painotuote! Ensimmäisenä ja ainoana painotalona Suomessa PunaMusta Media Oyj valmistaa tuotteet ClimateCalc-sertifioidussa tuotannossa.

Painotuotteen valmistuksen päästöt lasketaan paperin valmistuksesta valmiiden lehtien ensimmäiseen purkupaikkaan. Lopuksi päästöt kompensoidaan PunaMusta Media Oyj:n valitsemaan kohteeseen.

PunaMusta Media Oyj on valinnut vuodelle 2020 kompensointipalvelun tuottajaksi Nordic Offset Oy:n. Kompensaation varat kohdistuvat Gold Standardsertifioituun Metsityshankkeeseen Etiopiassa ja painotuotteen päästöt kompensoidaan täysimääräisesti.

Humboavusteisen uudistamishankkeen metsänistutustoiminta sisältää alkuperäiskansojen puulajien palauttamisen LounaisEtiopian vuoristoalueelle. Hankevyöhyke kattaa noin 2724 hehtaaria maata ja sisältää 5 kerrosta. Hanke myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen lieventämistavoitteisiin luomalla kasvihuonekaasujen nieluja tuhoutuneiden maiden luonnollisella uudistamisella.

Lehdestä 2/2020 Heppu voidaan merkitä Hiilineutraali Painotuotemerkillä sekä ClimateCalcmerkinnällä!