Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry julistaa haettavaksi 

Lippukuntien apurahat

Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntarekisteriin merkityt lippukunnat. Apurahaa myönnetään ensisijaisesti leiri- ja retkikaluston hankkimiseen ja kunnostamiseen. Mahdollisuuksien mukaan tuemme myös lippukuntien omien retkikohteiden, kämppien ja veneiden kunnostusta. Anomuksessa tulee yksilöidä suunniteltu avustuskohde ja sen vaikutus lippukunnan toimintaan. Lisäksi anomuksessa tulee esittää hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot ja mahdollisesti apurahan maksussa käytettävä viitenumero.

Vapaamuotoiset anomukset pyydetään 31.3.2022 mennessä sähköpostilla
Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen sihteerille Mikko Sirkiälle osoitteeseen mikko.sirkia (at) gmail.com.