Kaveri mukaan partioon

Isommalla joukolla on paremmat bileet! Lippukunnan elinvoimaisuuteen liittyy isosti se, miten paljon uusia jäseniä tulee vuosittain mukaan toimintaan. Yksi kätevimmistä tavoista kasvattaa jäsenmäärää on pyytää kaverit mukaan esimerkiksi retkelle, leirille tai kaverikokoukseen. Kun kaverit on ensin marinoitu siistillä partiojutulla, on tokalla kerralla mukaan tuleminen jo paljon helpompaa.

Pyytäkää kaverit mukaan juuri siihen, mikä teistä itsestänne on partiossa siisteintä. Hyviä tilaisuuksia ovat esimerkiksi ryhmän tai lippukunnan omat retket, ikäkauden tapahtumat, halloween-, ystävänpäivä- tai vapputapahtumat, Partioviikko tai vaikka purjehdus- tai vaellusreissu. Huomioikaa siis ikäkausitoimintaa suunnitellessa jo etukäteen, mihin juttuihin kutsutte kaverit mukaan. Muistakaa pitää hauskaa ja näyttää kavereille, mitä partio parhaimmillaan on. Jos uusille aikuisille on tarvetta, kannattaa kutsua samalla mukaan myös lasten vanhemmat!

Kutsu kaveri ystävän- tai muistelemispäiväkokoukseen

Kaverikokouksessa ryhmäläiset kutsuvat omia kavereitaan mukaan partiokokoukseen. Kaverikokouksen ajankohta ja sisältö sovitaan yhdessä ryhmän kanssa etukäteen. Kokouksen teema voi liittyä esimerkiksi ystävänpäivään 14.2. tai muistelemispäivään 22.2.

Partion nettisivuille ja materiaalipankkiin on koottu joukko vinkkejä ja valmiita kutsuja ja muuta materiaalia:

www.partio.fi/kaverimukaan
www.partio.fi/kaverikokous
www.partio.fi/materiaalipankki