Kliffa 2018 yhteistyöhön MLP:n kanssa

Kliffan leiritoimikunnan ja päälliköiden johtamis- ja vuorovaikutustaitoja hiotaan timanttisiksi pilottihankkeessa MLP:n kanssa. Hanke on nimetty Paremman johtamisen ohjelmaksi. Saumattomasti toimiva tiimi mahdollistaa osallistujille entistä paremman ja toimivamman leirin.

”Pelottavan osuva”, Joonas Hirn, Kliffa-leirin varajohtaja ihastelee. Hän on juuri saanut eteensä oman DiSC-vuorovaikutusprofiilinsa tulokset. Partioaseman kokoustila pullistelee innostusta ja vilkasta keskustelua. Joonaksen lisäksi parisenkymmentä muutakin Kliffan tekijää on kokoontunut tutustumaan profiileihinsa ja niiden hyödyntämiseen.

Partio perustuu nousujohteisuuteen sekä vastuun ottamiseen ja jakamiseen sudenpennusta lähtien. ”Johtamis- ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu Kliffan kokoisessa projektissa – mitä paremmin ymmärrämme toisiamme, sitä paremmin osaamme kommunikoida, johtaa ja edelleen mahdollistaa parhaan mahdollisen kesäleirin osallistujille”, leirinjohtaja Ville Miettinen perustelee yhteistyötä MLP:n kanssa.

Erilainen ihminen on erilainen, ei huonompi

Paras tiimi ei muodostu samanlaisista mielipiteistä, vaan erilaisista ihmisistä ja heidän näkemyksistään. ”Mitä toisella on sellaista, mitä minulla ei ole? Hyödyntäkää ja haastakaa toisianne – siten päästään parhaisiin tuloksiin”, koulutusta vetävä MLP:n toimitusjohtaja Sami Jalonen kannustaa.

Iina Leppäaho, Kliffan resurssijohtajan kakkonen, silmäilee omia tuloksiaan kiinnostuneena. ”Tykkään siitä, että profiilista saa konkreettisia vinkkejä siihen, mihin erilaisten ihmisten kanssa toimiessa kannattaa kiinnittää huomiota. Yhteistyötä varmasti helpottaa, jos näitä käy myös oman tiimin kanssa yhdessä läpi.” Se on MLP:nkin toive. ”Yritysmaailmassa ollaan palaamassa takaisin tiimityöhön ja yhdessä tekemiseen, jossa huomioidaan yksilöt. Partiossahan tiimityötä on tehty koko ajan – seuraava askel voisi olla jäsenten erilaisuudesta ja aitoudesta ammentava tiimi. Uudet ideat syntyvät ryhmän muiden jäsenten haastamisesta. Myös oman tiimin tunteminen on tärkeää – sitä paremmin johtaja pystyy tukemaan heidän kehitystään”, Sami kiteyttää.

Koulutukseen osallistuvien vastausten perusteella partiolaisissa on potentiaalia muutokseen: ominaisuuksista sosiaalisuus ja määrätietoisuus korostuivat, vakiintuneisuus loisti poissaolollaan. ”Tämän tyyppisiin tehtäviin näyttäisivät hakeutuvan ne, jotka haluavat kehittää asioita. Pysähtyneisyyttä ei ehkä arvosteta niin paljon”, Sami pohtii.

• Kliffan tekijöitä pro bono -periaatteella kouluttava Modular Learning Processes Oy (MLP) valmentaa asiakkaitaan vuorovaikutus- ja johtajuustaidoissa sekä tiiminvalmennuksessa.
• Yhteistyö partion kanssa alkoi nuorten johtajien Value Based Leadership -koulutuksista.
• Tarkoituksena on tukea Kliffan leiritoimikuntaa ja päälliköitä, jotta he tiimeineen toimisivat mahdollisimman hyvin ja palvelisivat siten leiriläisiä ja leirin tekijöitä.

Teksti Susanna Kantola, kuva Kliffa 2018