Koronapandemia on vaikuttanut myös partiotoimintaan ja sen toteuttamiseen jo kokonaisen vuoden. Tästä syystä halusimme kuulla huoltajien ajatuksia pääkaupunkiseutulaisesta partiotoiminnasta, joten toteutimme maaliskuun 2021 alussa huoltajille kyselyn siitä, miten korona-ajan partiotoiminta on perheissä koettu. Kysely lähetettiin 9000 huoltajalle ja saimme lähes 1500 vastausta!

Kyselyyn tuli vastauksia kaikista toiminta-alueemme kaupungeista. Yli 70 prosenttia vastaajista oli sudenpentujen ja seikkailijoiden (7–12-vuotiaiden partiolaisten) huoltajia. Suuri osa vastaajista piti korona-ajan partiotoimintaa hyvänä tai erinomaisena ja koki, että sillä on ollut positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin. Lippukuntien vapaaehtoiset, ja erityisesti ryhmien vetäjät, saivat paljon kiitosta siitä, että he ovat näinä raskaina aikoinakin jaksaneet järjestää lapsille ja nuorille toimintaa.

Palautetta partiotoiminnasta korona-aikana (n=1491)

82% vastaajista piti toimintaa hyvänä tai erinomaisena
72% vastaajista koki, että partiotoiminnalla oli positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin
21 vastaajaa kertoi huollettavansa altistuneen koronavirukselle partiossa
0 vastaajaa kertoi huollettavansa saaneen koronavirustartunnan partiossa

Partiotoiminnan monet muodot

Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi huollettavansa osallistuneen korona-aikana ulkona järjestettyyn viikkotoimintaan. Yli puolet huollettavista oli osallistunut etätoimintaan, kolmannes viikkotoimintaan sisätiloissa, neljännes päiväretkille ja viidennes yön yli kestävälle retkelle. Noin 10 prosenttia huollettavista oli osallistunut partiotaitokilpailuihin ja 5 prosenttia muihin partiotapahtumiin. Vain 3 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän huollettavansa ei ollut osallistunut vuoden aikana mihinkään toimintaan.

Tukea lippukunnille

Ulkona järjestettävä toiminta sai avoimissa vastauksissa paljon kiitosta ja se koettiin turvalliseksi muodoksi harrastaa. Pyrimme jatkamaan ulkotoimintaa rajoitusten salliessa kaikissa ikäkausissa ja antamaan lippukunnille vielä lisää käytännön tukea mielekkään ja monipuolisen ulkona tapahtuvan toiminnan järjestämiseen. Kyselyn perusteella myös ryhmänjohtajatason viestintään lippukunnan ja huoltajien välille kaivataan lisää tukea.

Kyselystä nousi esiin, että muutamassa lippukunnassa ei ole pystytty järjestämään toimintaa poikkeusvuonna juuri lainkaan. Pyrimme löytämään näiden lippukuntien kanssa yhdessä ratkaisun toiminnan jatkamiseen ja tukemaan lippukuntia toiminnan uudelleenkäynnistämisessä.

Retket ja leirit ovat olennainen osa partiotoimintaa ja sitä monissa palautteissa kaivattiinkin. Tavoitteenamme on tukea lippukuntia oman ryhmän kesken toteutettavien päiväretkien ja koronatilanteen helpottaessa myös yöretkien järjestämisessä.

 

Kuva: Hanna Kimmonen