Koulutukset aikuisille partiossa

Kouluttautuminen on helpoimpia ja nopeimpia tapoja kehittää omaa innostusta, osaamista
ja motivaatiota partiossa. Piiri tarjoaa monia erilaisia taito- ja johtamiskoulutuksia,
joihin kannattaa tutustua ja valita tarjonnasta ne itselleen sopivimmat.

Koulutuksia partion aloittaville aikuisille

TERVETULOA PARTIOON -KURSSI
Tervetuloa partioon -kurssi johdattaa aikuisen partiopolulle. Oletko koskaan miettinyt olisiko sinulla annettavaa partiolle? Tai voisiko partiolla olla annettavaa sinulle? Aikuisilla vapaaehtoisilla on partiossa kullanarvoinen rooli lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistajina, mutta aikuisille löytyy runsaasti myös omaa ohjelmaa ympäri vuoden.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestävät useamman kerran vuodessa Terkku-kursseina tunnettuja Tervetuloa partioon -kursseja. Kolmen tunnin kurssi sopii erinomaisesti partioon palaaville, partion vastikään aikuisina aloittaneille sekä partioon liittymistä harkitseville aikuisille.

Tervetuloa partioon kurssin voi suorittaa sisätiloissa Töölössä Korjaamon naapurissa Partioasemalla (Töölönkatu 55) tai metsäolosuhteissa Nuuksiossa. Kurssin voi suorittaa myös sähköisesti Moodle-alustalla. Kurssi sisältää lukemista, videoita ja pelillisiä tehtäviä. Verkkokoulutuksen suorittaminen on helppoa ja sen voi tehdä kuka vain ilman erillisiä tunnuksia tai kirjautumista.

Tervetuloa partioon -verkkokoulutukseen pääset tutustumaan osoitteessa moodle.partio.fi.

ERÄTAITO 0 – RETKEILYN ALKEET NUUKSIOSSA
Terkku-kursseja järjestetään yhä useammin peräkkäin erätaidon alkeiskurssin eli Erätaito 0:n kanssa. Kurssit ovat erillisiä, eikä molempiin ole pakko osallistua, mutta hauskempaa ja hyödyllisempää tapaa viettää päivää luonnossa et hevillä löydä! Erätaito 0 -kurssilla pääsee oppimaan tai kertaamaan, kuinka trangia kootaan, kuinka saadaan teltta pysymään pystyssä, ja mitä kaikkea tuleekaan retkille lähtiessä ottaa huomioon.

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄNJOHTAJAKOULUTUS
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on perustaidot ja -tiedot 7–9-vuotiaiden (Akela-koulutus) tai 10–12-vuotiaiden (Sampo-koulutus) johtamisesta partiossa. Akela ja sampokurssien teemoja ovat lapsiryhmän ohjaaminen, ikäkauden ohjelma, turvallinen toiminta ja ryhmän haasteet.

ENSIAPUKURSSI
EA1-, EA2- ja EA-kertauskursseilla käsitellään ensiaputaitoja käytännönläheisesti SPR:n
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kursseja järjestetään sekä kaupunkikursseina Partioasemalla että metsäolosuhteissa.

LEIKKIKURSSI
Leikkikurssilla opetellaan viikonlopun aikana 50 uutta leikkiä ja harjoitellaan käyttämään niitä osana partio-ohjelmaa. Kursseja on neljä erilaista, ja jokaisella tutustutaan eri leikkeihin.

PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUS
Kurssi tarjoaa osallistujalle perustaidot ja -tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta, partio-ohjelmasta sekä lippukunnan toiminnasta. Koulutus sisältää meheviä keskusteluja ja mahdollisuuksia oppia uutta.

PERHEPARTION OHJAAJA –KOULUTUS
Koulutus antaa valmiudet ohjata ja aloittaa perhepartiotoiminta lippukunnassa. Koulutuksen
aikana opitaan perhepartioikäisestä lapsesta, tarkastellaan toimintaa lippukunnan näkökulmasta ja sovelletaan ohjelmaa omalle porukalle sopivaksi.

LUOTSIKOULUTUS
Koulutus antaa valmiuden ohjata 12–22-vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa.

PARTIOKAMU-KOULUTUS
Partiokamu on aikuinen, joka mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren osallistumisen partiotoimintaan. Partiokamu-koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten haastavissa tilanteissa voidaan toimia ratkaisukeskeisesti, ja annetaan konkreettisia toimintavinkkejä.

Lisätietoja osoitteessa: www.päpa.fi/tapahtumat.