Lippukuntien kalustoapurahat 2020 haettavissa

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry julistaa haettavaksi

Lippukuntien kalustoapurahat

Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntarekisteriin merkityt lippukunnat. Apurahat myönnetään leiri- ja retkikaluston hankkimiseen. Anomuksessa tulee yksilöidä hankittava kalusto ja sen vaikutus lippukunnan toimintaan. Lisäksi anomuksessa tulee esittää hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot ja mahdollisesti käytettävä viitenumero.

Vapaamuotoiset anomukset pyydetään 31.3.2020 mennessä sähköpostilla Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen sihteerille Mikko Sirkiälle osoitteeseen mikko.sirkia(a)gmail.com.