Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmaisi 27.1.2021 pitämässään tiedotustilaisuudessa huolensa koronakriisin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Koronakoordinaatioryhmä tunnistaa, että lapset ja nuoret ovat koronakriisin seurauksena erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän hyvinvoinnistaan tulee huolehtia. Yhtenä toimenpiteenä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi alle 20-vuotiaiden harrastamisen rajoituksia kevennetään helmikuun alusta alkaen. Tiedote löytyy täältä.

Tässä pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevat päivitetyt ohjeet pähkinänkuoressa, lue tarkemmat ohjeistukset osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta.

  • Alle 20-vuotiaiden viikkotoimintaa voidaan järjestää 1.2. alkaen myös sisätiloissa, kunhan hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Kannustamme edelleen kokoontumaan ensisijaisesti ulkona.
  • Kaikki muut kokoontumiset (tapahtumat, koulutukset, johtajistojen kokoukset sekä kaikki yli 20-vuotiaiden toiminta) suositellaan järjestämään etämuotoisina.
  • Johtajien lisäksi kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kannustetaan THL:n suositusten mukaisesti käyttämään kasvomaskia aina partiotoimintaan osallistuttaessa, myös ulkokokouksissa.
  • Partiota harrastetaan nyt vain omissa ryhmissä.
  • Retkien osalta kannustamme järjestämään yöretkien sijaan ryhmien omia päiväretkiä lähialueille.
  • Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, kisat jne.) ei tule järjestää.

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Piirin järjestämät kurssit ja tapahtumat on muutettu etämuotoisiksi, peruttu tai toteutusajankohta siirretty myöhempään ajankohtaan. Suosittelemme vahvasti, että kaikki piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset järjestetään etäkokouksina.

Partioasemalla voi toistaiseksi vierailla ainoastaan erikseen sovittaessa. Piirin työntekijät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla, https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tietoa-meista/toimisto.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.