Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 15.4.2021 pitämässään tiedotustilaisuudessa, että alle 20-vuotiaiden ulkona tapahtuva harrastustoiminta voi tauon jälkeen jatkua maanantaina 19.4. Toiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisuutta koskevia ohjeistuksia.

Koronakoordinaatioryhmä pitää ensisijaisen tärkeänä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. Kannustammekin nyt sudenpentujen ja seikkailijoiden lisäksi myös vanhempia ikäkausia järjestämään viikkotoimintaa ulkona, yhdessäolosta ja valoisista illoista nauttien! Retkien osalta suosittelemme järjestämään huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella päiväretkiä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toukokuun loppupuolelle ja kesäkuulle voi ja kannattaa jo suunnitella ryhmien omia yöretkiäkin!

Tässä pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevat päivitetyt ohjeet pähkinänkuoressa, lue tarkemmat ohjeistukset osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta.

  • Alle 20-vuotiaiden viikkotoiminta voidaan toteuttaa ulkokokouksina 19.4. alkaen. 
  • Kaikki muut kokoontumiset suositellaan järjestämään etämuotoisina. Tämä koskee sekä lippukunnan toimintaa (johtajistojen kokoukset, johtajahuollot, aikuisryhmien kokoontumiset) että piirin toimintaa (piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset sekä piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset). Tämä koskee myös perhepartioryhmiä, koska näissä ryhmissä yli 20-vuotiaiden määrä on huomattavan suuri.
  • Johtajien lisäksi kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kannustetaan THL:n suositusten mukaisesti käyttämään kasvomaskia aina partiotoimintaan osallistuttaessa
  • Partiota harrastetaan nyt omissa ryhmissä.
  • Retkien osalta kannustamme järjestämään toistaiseksi yöretkien sijaan ryhmien omia päiväretkiä lähialueille. 
  • Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, kisat jne.) ei tule järjestää. 

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Piirin järjestämät kurssit ja tapahtumat järjestetään toistaiseksi etämuotoisina tai toteutusajankohta on siirretty myöhempään ajankohtaan. Suosittelemme vahvasti, että kaikki piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset järjestetään etäkokouksina.

Partioasemalla voi toistaiseksi vierailla ainoastaan erikseen sovittaessa. Piirin työntekijät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla, https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tietoa-meista/toimisto.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

Kuva: Petteri Ojala