Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 11.5.2021 pitämässään kokouksessa, että lasten ja nuorten viikkotoiminnan ja päiväleirien lisäksi myös yöleirien järjestäminen ja aikuisten ulkoharrastustoiminta on 17.5. alkaen mahdollista. Toiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisuutta koskevia ohjeistuksia.

Pääkaupunkiseutu on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Partiota harrastetaan siis toistaiseksi vain omissa ryhmissä. Kannustamme nyt kaikkia ikäkausia järjestämään vielä kevään viimeiset viikkokokoukset ulkona ja toteuttamaan ryhmien omia päivä- tai yöretkiä joko toukokuussa tai kesäkuukausina. Mikäli epidemiatilanne muuttuu paremmaksi, voi varsinkin loppukesästä hyvinkin olla mahdollista järjestää myös useamman ikäkauden yhteisiä retkiä ja leirejä!

Merkittävimmät muutokset tiivistettynä, lue tarkemmat ohjeistukset osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta  

  • Alle 20-vuotiaiden lisäksi myös perhepartiolaisten ja yli 20-vuotiaiden viikkotoiminta on mahdollista järjestää 17.5. alkaen ulkokokouksina, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
  • 17.5. alkaen voi järjestää päiväretkien lisäksi myös oman ryhmän yöretkiä.
  • Partiota harrastetaan siis edelleen vain omissa ryhmissä.
  • Suosittelemme järjestämään kaikki muut kokoontumiset toistaiseksi etämuotoisina tai huomioimaan kasvokkaisten kokoontumisten järjestelyissä suosituksen korkeintaan kuuden henkilön kokoontumisrajasta, kasvomaskien käyttämisestä, hyvästä käsihygieniasta ja riittävän etäisyyden säilyttämisestä muihin osallistujiin. Tämä koskee sekä lippukunnan toimintaa (johtajistojen kokoukset, johtajahuollot, kauden päätökset) että piirin toimintaa (piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset sekä piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset).
  • Muistutuksena: Johtajien lisäksi kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kannustetaan THL:n suositusten mukaisesti käyttämään kasvomaskia aina partiotoimintaan osallistuttaessa.
  • Muistutuksena: Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, kisat jne.) ei tule järjestää.

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Piirin kurssit ja tapahtumat on toukokuun osalta siirretty, peruttu tai muutettu etämuotoisiksi. Kannustamme piirin ryhmiä ja toimikuntia kokoontumaan toistaiseksi etänä tai kokoontumisrajoitukset huomioiden väljästi ulkona.

Partioasemalla voi toistaiseksi vierailla ainoastaan erikseen sovittaessa. Piirin työntekijät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla,  https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tietoa-meista/toimisto.

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa.