Pääkaupunkiseudun Partiolaiset olivat mukana järjestämässä ensimmäistä päättäjille suunnattua Nuorisonpuolustuskurssia Helsingissä alkuvuodesta 2020. Maanantaina 9.3. kurssin päätöstilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla apulaispormestari Nasima Razmyar luovutti kurssilaisille todistukset ja piti kurssille tervehdyspuheenvuoron.

Ensimmäisellä kurssilla mukana oli reilu kymmenen osallistujaa, noin puolet kirkon ja puolet kaupungin päättäjiä. Apulaispormestari piti erittäin tärkeänä sitä, että päättäjien tietämystä nuorisotyön asioista syvennetään.

Kurssin päätöstilaisuuteen kuului Erätauko-säätiön dialogi-menetelmään pohjautunut keskustelu, jossa kurssilaiset yhdessä eri nuorisotyön toimijoiden kanssa miettivät, mitä hyvää kukin voisi olla tekemässä nuorten hyväksi Helsingissä. Dialogissa mukana oli myös Lauri Vartiala Vartiovuoren Pojista.

Keskustelijat pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tulee lisätä, ja meidän on yhdessä tartuttava sanojen sijaan toimeen, jos haluamme huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ja kaveriporukka johon kuulua.

Harrastusmahdollisuuksien varmistaminen, nuorten kuuleminen päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa, sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy nostettiin esiin asioina, joita täytyy tehdä.

Nuorisonpuolustuskurssin Helsingissä toteuttivat yhdessä helsinkiläisten nuorisojärjestöjen lisäksi Helsingin kaupungin nuorison palvelukokonaisuus ja Kirkko Helsingissä. Suomen nuorisotyön kattojärjestö Allianssi vastaa kurssin konseptista valtakunnallisesti.

Kurssi pilotoi uutta kurssikonseptia, jota on tarkoitus lähteä levittämään koko Suomeen ensi syksynä.

Nuorisonpuolustuskurssilla niin seurakunnissa, kaupungissa kuin eduskunnassakin valtaa käyttävät päättäjät oppivat nuorisotyön roolista nuoren kasvun tukijana, erilaisista nuorisotyön menetelmistä, toimijoista ja toimitavoista sekä nuorisotyön merkityksestä niin Helsingille kuin nuorille itselleenkin. Osana kurssia päättäjät tutustuivat nuorisotyöhön käytännössä.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset olivat mukana alusta asti miettimässä kurssin sisältöjä ja toteutusta.

“Kurssin järjestäminen on selvästi vahvistanut yhteistyötä kaupungin, kirkon ja nuorisojärjestöjen välillä. Osallistujapalaute on ollut positiivista, kurssilla mukana olleet kokivat erittäin tärkeänä sen, että nuorisotyön merkitystä nostetaan esiin”, kommentoi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestökoordinaattori Riikka Nenonen.

Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Marja Nevanlinna, Anni Valovirta, Riitta Asikanius, Pauliina Saares, Nasima Razmyar, Reetta Vanhanen, Tiiu Pohjolainen ja Jukka Leppilampi.

Kuvat: Susanna Mikander
Teksti: Riikka Nenonen