Liityimme joulukuun alussa mukaan valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. Sitoudumme liittyessämme tekemään energiansäästämiseen liittyvät ohjeet piirin kämppien käyttöön liittyen. Lisäksi tulemme kannustamaan lippukuntia liittymään mukaan kampanjaan ja pohtimaan sitä, kuinka he voisivat vähentää energian käyttöä toiminnassaan.


Aloite kampanjaan mukaan lähtemisestä piirineuvokselta

Aloite kampanjaan mukaan lähtemisestä tuli helsinkiläiseltä Jussi Tiihoselta Vuoren Valppaista. Jussi on piirineuvoston eli piirin valtuuston jäsen, ja hän teki marraskuisessa kokouksessa esityksen kampanjaan mukaan lähtemisestä.

– Sähkön- ja energiatuotannon riittävyys Suomessa ja Euroopassa tulevana talvena on konkreettinen haaste, johon pystymme yhteisillä toiminnallamme vaikuttamaan. Meillä oli lokakuulta hyviä kokemuksia Astetta alemmas -kampanjasta ja energiansäästöstä kotilippukunnassani Vuoren Valppaissa, mutta halusin tuoda asiaa vielä isommin esille Suomen partiokenttään. Tiesin, että piirineuvosto on hyvä kanava minulle tuoda näitä energiansäästöasioita Pääkaupunkiseudun Partiolaisille ja sitä kautta pääkaupunkiseudun lippukuntiin, Jussi kertoo.

Piirin kämppien energiansäästöön liittyvät ohjeet löydät täältä ja ne jaetaan myös kaikille piirin kämppien käyttäjille. Ohjeet tehtiin piirin kiinteistöryhmän ja kestävästi partiossa -ryhmän yhteistyönä. Lippukunnille tehdään vielä tämän lisäksi konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voivat myös toiminnassaan säästää energiaa.

Lähde mukaan kestävyystyöhön

Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa kestävään kehitykseen liittyen lippukuntia tukee piirin kestävästi partiossa -ryhmä. Mikäli olet kiinnostunut tästä toiminnasta, ota yhteyttä piirinjohtaja Matti Mannoseen tai toimistolla Riikka Nenoseen (kummallakin sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi). Mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat olla rakentamassa kestävämpää partiota!