Kevään toimintakausi lippukunnissa alkaa olla takana ja katseet kääntyvät kesän retkiin, vaelluksiin ja leireihin.

Ohjeistus koskee partion kesätoimintaa 1.6.2021 alkaen. Päivitämme ohjeistuksia kesän aikana, mikäli epidemiatilanne ja viranomaisohjeistukset muuttuvat. Viikkotoiminnan ohjeistukset päivitetään seuraavan kerran elokuussa.

Ohjeet tiivistetysti alla. Olemme koonneet kesätoiminnan suunnittelua ja toteuttamista helpottavat ohjeet sivulle www.päpa.fi/lippukuntaleirit. Turvallista toimintaa koskevat yleisohjeistukset ja suositukset löytyvät tuttuun tapaan osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta.

  • Retkien, leirien ja vaellusten osalta kannustamme selvittämään etukäteen HUS-alueen lisäksi myös leiripaikkakunnan epidemiatilanteen ja voimassa olevat rajoitukset. Kannustamme partiolaisia toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan sen alueen ohjeistuksia, jotka näistä kahdesta ovat tiukemmat.
  • Suosittelemme etenkin alkukesästä järjestämään alle 50 henkilön retkiä, leirejä ja vaelluksia. Isompien tapahtumien osalta kannustamme jakamaan osallistujat mahdollisuuksien mukaan pienempiin toisistaan erillään toimiviin alaleireihin, jotta mahdollisen altistuksen sattuessa jäljitystyö on helpompaa.
  • Kannustamme järjestämään toiminnan mahdollisuuksien mukaan ulkona, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
  • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin
  • Yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä.
  • Kannustamme pitämään tarkasti kirjaa toimintaan osallistuneista ja kirjaamaan turvallisuussuunnitelmiin myös terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.
  • Kokoontumisrajoitukset eivät koske leirien normaalia toimintaa eivätkä leirin sisäisiä tapahtumia, joihin ei osallistu ulkopuolisia. Muussa kuin leiritoiminnassa (esimerkiksi johtajiston kokoukset, johtajahuollot) kannustamme noudattamaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
  • Muistutuksena: toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.
  • Muistutuksena: lippukunnan leireistä ja vaelluksista tehdään tänäkin kesänä etukäteen ilmoitus piirin toimistolle, www.päpa.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta

Kuva: Aapo Rainio