Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisia sekä asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskevia rajoituksia 4.12.2021 alkaen. Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka. Rajoituksilla on vaikutuksia myös partiotoiminnan järjestämiseen. Päätös ei estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen järjestää terveysturvallisuustoimia lisäämällä.

Yleiset hygieniavelvoitteet kaikessa toiminnassa

4.12. voimaan astuvien rajoitusten lisäksi vuoden loppuun saakka pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä:

  • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lisäksi Uudellamaalla on voimassa laaja kasvomaskisuositus 16.1.2022 saakka. Suositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja maskia tulisi käyttää kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuvälineissä sekä sellaisissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.

Kaikkia osallistujia on syytä muistuttaa siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä.

Joulun ajan juhlat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan partiotoiminnassa kaikkia sellaisia tilaisuuksia, joissa on mukana muitakin kuin lippukunnan jäseniä (esimerkiksi huoltajat, sidosryhmien edustajat, partiotoiminnasta kiinnostuneet). Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, lupauksenantotilaisuudet ja lippukunnan joulujuhlat. Tapahtumille tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtumassa osallistujien nähtävillä.

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassi pitää tällöin tarkistaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä kaikilta yli 16-vuotiailta henkilöiltä (pois lukien työsuhteessa olevat henkilökunnat ja/tai esiintyjät).

Kannustamme järjestämään lippukunnan juhlallisuudet ulkona. Ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa henkilömäärää ei ole rajattu, mutta järjestäjän tulee huomioida väljyys toiminnassa, jotta lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Viikkotoiminta, retket, leirit ja lippukunnan sisäiset tapahtumat

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Muistuttakaa osallistujia ja heidän huoltajiaan siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Koronapassin käyttämiseen lippukunnan sisäisessä toiminnassa ei tämänhetkisten rajoitusten perusteella ole perustetta.

Viikkotoiminnassa ja lippukunnan sisäisissä tapahtumissa (eli niissä, joissa esim. huoltajat tai muut lippukunnan ulkopuoliset eivät ole mukana) tämä tarkoittaa sitä, että kololla kokoonnuttaessa

  • toiminta tulee järjestää niin, että osallistujilla on mahdollisuus olla väljästi (esimerkiksi kololla olemista porrastamalla)
  • yleiset hygieniavaatimukset on huomioitu toiminnassa ja osallistujat ohjeistettu muun muassa käsihygieniaan liittyen
  • terveysturvallisuussuunnitelma on nähtävillä kolon seinällä
  • kaikki 12 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia

Uudet rajoitukset eivät estä retkien ja leirien järjestämistä. Huomioikaa jo suunnitteluvaiheessa yleiset hygieniavaatimukset, porrastakaa ruokailut, järjestäkää yöpymiset väljästi, pyrkikää järjestämään ohjelma mahdollisimman pitkälti ulkona ja pitäkää tarkasti kirjaa osallistuneista ja etenkin siitä, kenen kanssa on yövytty samassa tilassa. Kirjatkaa asiat ylös terveysturvallisuussuunnitelmaan ja muistakaa myös noudattaa suunnitelmaa. Epidemiatilanne on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla hankala, joten suosittelemme lämpimästi yöretkien muuttamista päiväretkiksi.

Kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma käyttöön

Uudellamaalla tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava osallistujille mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila. Partiokolot ja -kämpät lasketaan tällaisiksi tiloiksi. Ulkotapahtumien osalta suunnitelma tehdään, kun tapahtumassa on yli 50 osallistujaa. Suunnitelma tulee tehdä sekä yleisötilaisuuksiin että lippukunnan sisäiseen toimintaan.

Suunnitelma tartuntariskin välttämiseen tulee olla tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä. Aluehallintoviranomaiset ovat tehneet valmiin suunnitelmapohjan terveysturvallisuussuunnitelman tekemiseen: https://naery.fi/wp-content/uploads/2021/04/avi-58-h-mukainen-suunnitelmapohja-11.docx

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Koska Partioaseman ilta- ja viikonloppukäyttö on vilkasta ja tilan kokonaishenkilömäärää on vaikea valvoa, vaaditaan kaikissa Partioasemalla järjestettävissä tilaisuuksissa koronapassi lauantaista 4.12.2021 alkaen. Koronapassi kysytään kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Partioaseman työntekijöiltä ei voida vaatia koronapassia. Koronapassin tarkistamisesta vastaa kyseisen tilaisuuden järjestäjä, esimerkiksi kokouksen koollekutsuja. Velvollisuus passin tarkistamiseen koskee kaikenkokoisia tilaisuuksia. Kannustamme tilaisuuksien järjestäjiä tarjoamaan osallistujille mahdollisuuden osallistua kokouksiin myös etäyhteyksillä.

Partioasema on joulutauolla 23.12.2021-9.1.2022, jona aikana Partioasemalla ei ole mahdollisuutta kokoontua.

Partioasemalla asioivilta (esimerkiksi avainten noudot tai adventtikalenterien palautukset) koronapassia ei tarkisteta, mutta pyydämme huomioimaan maskisuosituksen myös näissä tilanteissa.

Tämänhetkiset rajoitukset eivät estä piirin tapahtumien ja kurssien järjestämistä esimerkiksi piirin kämpillä tai kurssikeskuksissa. On kuitenkin mahdollista, että osa tapahtumista tullaan perumaan tai siirtämään järjestettäväksi joko verkossa tai myöhemmin keväällä, mikäli tapahtuman järjestäminen terveysturvallisesti ei ole tilojen puolesta mahdollista. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa, mikäli tapahtuman tai kurssin järjestämiseen on luvassa muutoksia.

Koronapassi

Suomessa koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on saatavilla Omakannasta. EU:n koronatodistukseen sisältyy kolme todistusta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.

Lisätietoa koronapassista: https://stm.fi/koronapassi

Ohje koronatodistuksen lukija -sovelluksen käyttöönottoon:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija

Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja ohjeistuksia päivitetään aina tarvittaessa. Tarkemmat ohjeistukset löydät tuttuun tapaan osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta

Kuva: Hanna Kimmonen