Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. 

Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevat ohjeistukset on nyt päivitetty noudattamaan OKM:n ja THL:n ohjeistuksia ja ne huomioivat myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän aiemmin tekemät ohjeistukset. Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja päivittävät partiotoimintaa koskevia ohjeistuksia tarpeen mukaan.

Tässä tämänhetkiset (8.2.2021) ohjeet pähkinänkuoressa, lue tarkemmat ohjeistukset osoitteesta www.päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta 

  • Sudenpentujen, seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien viikkotoiminta voi jatkua, kunhan hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan ja toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä. 
  • Kannustamme edelleen kokoontumaan ensisijaisesti ulkona.  
  • Sisätiloissa kokoontuminen on mahdollista, mikäli ryhmä on sisätiloissa joko yksinään tai pystytään pitämään täysin erillään toisesta samaan aikaan sisätiloissa kokoontuvasta ryhmästä. Kannustamme järjestämään toiminnan väljästi. Tarpoja- ja samoajaikäisten tulisi pitää 2 metrin etäisyys toisiinsa sisällä kokoonnuttaessa. 
  • Kaikki muut kokoontumiset (tapahtumat, koulutukset sekä kaikki yli 18-vuotiaiden toiminta) suositellaan järjestämään etämuotoisina. Tämä koskee sekä lippukunnan toimintaa (johtajistojen kokoukset, johtajahuollot, vaeltaja- ja aikuisryhmien kokoontumiset) että piirin toimintaa (piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset sekä piirin ryhmien ja toimikuntien kokoukset). 
  • Perhepartioryhmät eivät toistaiseksi kokoonnu fyysisesti yhteen, koska näissä ryhmissä yli 18-vuotiaiden määrä on huomattavan suuri.  
  • Johtajien lisäksi kaikkia 12 vuotta täyttäneitä kannustetaan THL:n suositusten mukaisesti käyttämään kasvomaskia aina partiotoimintaan osallistuttaessa, myös ulkokokouksissa. 
  • Retkien osalta kannustamme järjestämään ryhmien omia päiväretkiä lähialueille. 
  • Partiota harrastetaan nyt vain omissa ryhmissä. Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia (retket, juhlat, kisat jne.) ei tule järjestää.