Partio tukee opintoja

Partio tarjoaa tilaisuuksia oppia, ottaa vastuuta ja kokeilla eri asioiden tekemistä käytännöstä. Jo pelkästään lippukunnan omaa kesäleiriä varten tarvitaan monen eri osa-alueen tekijöitä toteuttamaan leiri. Partiossa kerätyt kokemukset antavat meille huiman paljon osaamista ja saattavat vaikuttaa joskus jopa ammatinvalintaan. 

Partiolaisesta tuli metsänhoitaja 

Holtti Hakonen Leppävaaran Korvenkävijöistä on juuri valmistumassa metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta. ”Oikeastaan päädyin opiskelemaan metsäalaa osittain partion takia”, hän muistelee. Pitkän partiouran aikana metsässä liikkuminen ja oleminen sekä erilaiset maastot ovat tulleet Hakoselle tutuiksi. ”Minua kiinnostivat Suomen kansallispuistot ja opintotarjonnan selailun jälkeen päädyin Helsingin yliopistoon opiskelemaan metsien ekologiaa ja käyttöä.”  

Partiossa Holtti kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kiipeilyryhmään sekä Suomen Partiolaisten metsäryhmään. Pitkästä partiourasta on ollut hyötyä opinnoissa, mutta opinnoista on ollut hyötyä myös partiossa. ”Pääsin partion kautta perille metsäsertifikaateista, joita opinnoissa lähinnä sivutaan silloin tällöin. Toisaalta olen kokenut, että opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet toimia osana SP:n metsäryhmää. En ole niin ulalla, kun käsittelemme ajankohtaisia metsäasioita.” 

Hakonen kokee, että partiosta voi saada osaamisen lisäksi muutakin hyötyä opintoihin ja uralle. ”Kannattaa lähteä mukaan erilaisiin projekteihin ja luottishommiin. Samalla verkostoituu eri aloilla toimivien ihmisten kanssa. Tästä voi olla hyötyä niin työnhaussa kuin yllättävissä tilanteissakin.” 

Opeopiskelija kehittää ammatillista osaamistaan partiossa 

Partio ja ryhmien vetäminen olivat iso taustatekijä myös Pauliina Moilaselle Tammisalon Metsänkävijöistä, kun hän totesi, että hänestä ei tulekaan kääntäjää vaan opettaja. ”Mulla oli jo kymmenen vuoden kokemus siitä, miten ryhmien kanssa toimitaan, mutta tajusin vasta yhdellä yliopiston kurssilla, että opettaminen on se, mitä oikeasti rakastan. Partiosta on ollut paljon hyötyä siinä, että mulla oli jo valmiiksi itsevarmuutta ryhmien kanssa toimimiseen ja mulla oli jo valmiiksi ajatuksia siitä, miten lapset ja nuoret oppivat.” 

Pauliina valmistuu tulevaisuudessa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin aineenopettajaksi. ”PJ-kouluttajana hyödynnän jatkuvasti pedagogista osaamistani. Partio antaa mulle paikan kokeilla käytännössä kaikkea sitä, mitä opin tenttikirjoista. PJ-kursseilla voin testailla paljon vapaammin erilaisia menetelmiä kuin mitä sijaisena voin tehdä. Koulussa työskennellessäni käytän aika paljon toiminnallisia menetelmiä, jotka olen alun perin oppinut partiossa. Selkeät toimintaohjeet, pienryhmätyöskentely, vastuun antaminen ja erilaiset leikit toimivat yhtä hyvin yläkoulussa kuin partiossa.” 

”Tällä hetkellä partio on mun tapa toteuttaa itseäni ja kehittää ammatillista osaamistani”, Pauliina toteaa. Hän pohtii, mahtaako tilanne muuttua, kun hän alkaa opettamaan päivittäin. ”Ero partioharrastuksen ja opintojen sekä työn välillä on tällä hetkellä hyvin hiuksenhieno. En ole törmännyt partiossa vielä mihinkään muuhun pestiin, jota haluaisin tehdä mieluummin kuin kouluttaa.” 

Toisaalta koulumaailma ja PJ-kurssit eroavat välillä toisistaan ihan hyvälläkin tavalla. ”Sen jälkeen, kun oot sijaisena kattellut, kun tyypit heittelee kaverin kenkiä ulos ikkunasta, ei vaeltajien ja aikuisten kouluttaminen tunnu enää missään!” Pauliina naurahtaa. 

Partiosta saa tapahtumatuotannon kokemusta 

Tytti Peltola Parolan Eräveikoista opiskelee tapahtumatuotantoa ja kokee, että opinnot ja partio tukevat toisiaan. ”Tapahtumatuotanto ja partio kulkevat tällä hetkellä elämässäni hyvin käsi kädessä. Partiosta on ehdottomasti ollut hyötyä opinnoissani ja ammatillisessa kasvussa. Olen uskaltanut ottaa isompia pestejä vastaan partiossa opintojeni takia ja toisaalta hankin partiopesteissä oman alani kokemusta. Olen saanut myös opinnollistettua partiokokemustani eli saanut opintosuorituksia partiopesteissäni tekemästäni työstä.”  

”Toistaiseksi olen halunnut tehdä alaani liittyviä juttuja partiossa, koska se on mielestäni mieletön mahdollisuus, jota en halua jättää hyödyntämättä. Ehkä siinä vaiheessa, kun siirryn koulunpenkiltä työelämään, homma alkaa muuttua rutiiniksi ja saatan hakea partiosta enemmän vastapainoa työlle.” 

Opintopisteitä partiosta 

Partiossa opittujen taitojen tunnistaminen ja sanoittaminen voi tuntua joskus haastavalta. Kun työhaastattelussa kysytään, mitä olet oppinut partiossa, tuntuu vaikealta kertoa, mitä kaikkea on tullut tehtyä ja opittua. Kokemusta kertyy partiosta lähes puolihuolimattomasti. Tähän apuna ovat sekä pestikeskustelut, joissa pestissä opittua sanoitetaan sekä Suomen Partiolaisten ja Opintokeskus Siviksen yhteistyö, jossa validoitaan eri partiokoulutuksia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit saada esimerkiksi partiojohtajan peruskoulutuksesta tai ROK-kurssista opintosuorituksen. Validoiduista partiokursseista saa opintopisteytetyn todistuksen, jonka liitteessä kuvataan oppimispolku yksityiskohtaisesti. Tämä auttaa koulutuksen käynyttä sanoittamaan oppimaansa. Todistuksen avulla voi selvittää, saako kurssin hyväksi luettua osaksi tutkintoa. Todistus täytyy vain muistaa pyytää koulutuksen suorittamisen yhteydessä, jälkikäteen todistusta ei myönnetä. 

Validoituja eli opintopisteytettyjä kursseja on partiossa jo 167 opintopisteen edestä ja validointeja tehdään koko ajan lisää. Jos kursseja ei saa osaksi tutkintoa, todistuksista voi olla hyötyä työnhaussa ja ne helpottavat oman osaamisen sanoittamista siten, että muutkin kuin partiolaiset ymmärtävät, mitä olet tehnyt ja oppinut. Kun opinnot edistyvät, partiosta voi myös löytää mielenkiintoisen aiheen opinnäytetyötä varten. 

Lisätietoa partiosta myönnettävistä todistuksista ja opintopisteistä löydät osoitteesta: lippukunta.partio.fi/pestien-tuki/osaaminen-partiossa 

Teksti: Venla Rakkola ja Mella Mattila
Kuva: Noora Qvick