Sunnuntaina valittiin luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa. Pääkaupunkiseudulla valittiin partiolaisehdokkaaksi ilmoittautuneita yhteensä 26 henkilöä seurakuntaneuvostoihin ja 13 henkilöä seurakuntayhtymien yhteisiin kirkkovaltuustoihin.


Helsingissä valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon seitsemän ja eri seurakuntaneuvostoihin yhteensä 17 partiolaista, Espoossa yhteiseen kirkkovaltuustoon neljä ja eri seurakuntaneuvostoihin yhteensä kuusi partiolaista, ja Vantaalla yhteiseen kirkkovaltuustoon kaksi ja eri seurakuntaneuvostoihin yhteensä kaksi partiolaista. Tarkemmat listat tiedossa olevista valituista löytyvät www.partioehdokkaat.fi-sivuilta.

Nuorten äänestysprosentti jäi tälläkin kertaa pieneksi

Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16 vuotta täyttäneet voivat äänestää. Tällä kerralla nuorten äänestysprosentti oli tämänhetkisen tiedon mukaan 6,6 %, äänestysprosentin ollessa kaiken kaikkiaan 12,7 %. Partiolle on tärkeää, että nuorten ääni kuuluu myös seurakunnissa. Pääkaupunkiseudulla äänestettiin useita nuoria sekä seurakuntaneuvostoihin että seurakuntayhtymien yhteisiin kirkkovaltuustoihin.

Rekolan seurakuntaneuvostoon ja Vantaan yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu 19-vuotias vantaalainen Filip Godlewski, Rekolan Metsäveikot, lähti ehdolle, koska haluaa muutosta.

– Haluan tehdä kirkosta turvallisen paikan ihan jokaiselle. Haluan olla nuorten ääni kirkon päätöksenteossa ja siten tehdä kirkosta mieluisan paikan nuorillekin, esimerkiksi kehittämällä nuorten toimintaa, Filip sanoo.

– Äänestysaktiivisuuteen nähden äänimääräni on ihan hurjan iso. Olen enemmän kuin kiitollinen kaikille äänestäjilleni! Päätöksenteossa haluan nostaa yhdenvertaisuutta ja tuoda nuorten näkökulmaa kaikkiin päätöksiin, hän jatkaa.

Myös Espoossa Tapiolan seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu 18-vuotias Aura Friman, Kelotytöt, haluaa tuoda nuorten näkökulmaa enemmän esille seurakunnan päätöksenteossa.

– Mielestäni kirkko kuuluu kaikille, ja haluan olla mukana edistämässä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kirkossa, Aura toteaa.

Monilla Helsingin seurakunnilla kovat säästöt edessä

Munkkiniemen seurakunnassa Helsingissä ensimmäistä kertaa seurakuntaneuvostoon valittiin Kenrick Bingham, Mustat Veljet.

– Isona kysymyksenä seurakunnassamme juuri nyt on päätös jommastakummasta kirkosta luopumisesta taloudellisista syistä. Nykyinen seurakuntaneuvosto on sitoutunut tekemään päätöksen vielä ennen toimikautensa päättymistä vuodenvaihteessa, ja uusi neuvosto pääsee sitten etsimään ratkaisuja siihen, miten seurakunta toimii niukemmissa tiloissa kahden vuoden siirtymäajan kuluttua, Kenrick kertoo.


– Tällä on vaikutusta myös omien lippukuntieni Mustien Veljien ja Kirisiskojen asemaan, koska seurakunta tarjoaa lippukunnille kolon Munkkiniemen kirkon kellarissa. Muutenkin pidän tärkeänä, että voin tuoda seurakuntaneuvostoon tietoa niistä neljästä Munkkiniemen seurakunnan alueella toimivasta lippukunnasta, joiden taustayhteisö seurakunta on, hän jatkaa.

Kenrick Bingham

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kannustaa jäsenistöään aktiivisuuteen kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa. Vaaleissa partiotaustaisia ehdokkaita kerätään valtakunnallisesti yhteen www.partioehdokkaat.fi sivustolle. Partiolippukunnilla on usein taustayhteisönä paikallinen seurakunta. Partiossa on tilaa sekä eri uskontokuntiin kuuluville että uskonnottomille.


KUVAT: Emma Lahtinen, haastateltujen arkisto