Partion peruskirjan uudistaminen etenee suunnitellusti

Viime vuoden puolella julkaistiin aktiivisesti uutisia siitä, mitä partion peruskirjauudistukselle kuuluu. Vaikka uutisoitavaa ei tällä hetkellä yhtä useasti tule, prosessi taustalle etenee suunnitellusti.

Mitä on tapahtunut tähän mennessä?

  • Peruskirjatyössä osallistettiin partiolaisia valtakunnallisesti kevään 2019 aikana järjestettävissä työpajoissa.
  • Varsinainen kirjoitustyö tehtiin kesän 2019 aikana.
  • Peruskirjatyöryhmä ja Suomen Partiolaisten hallitus esittelivät peruskirjaluonnoksen Partioneuvostolle 20.-22.9. partion tulevaisuusseminaarissa.
  • Partioneuvoston hyväksymisen jälkeen on käyty dialogia maailmanjärjestöjen kanssa.

Mitä tapahtuu tänä keväänä?

Partion uuden peruskirjan luonnokseen on saatu tänä keväänä palautteet molemmilta partion maailmanjärjestöiltä. Palautteiden perusteella luonnokseen on tehty muutamia muutoksia. Myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen peruskirjan luonnos on julkaistu.

Tässä tiivistelmä palautteesta:

  • WAGGGS:lta saatu palaute on hyvin positiivista. Peruskirja on heidän mukaansa hyvin kirjoitettu. Erityisesti palautteessa kiiteltiin peruskirjan hengellisyyttä koskevaa osiota.
  • WOSM:n kanssa peruskirjasta on käyty rakentavaa keskustelua. He ovat halunneet tarkennuksia esimerkiksi poliittista aktiivisuutta koskevaan kappaleeseen ja katsomus-sanan käsitteeseen, koska sen käännös englanniksi on haastava. WOSM on myös toivonut Duty to God -periaatteeseen liittyen, että peruskirjasta tulisi selkeämmin esiin se, että partiolainen hyväksyy ajatuksen jostakin ihmistä suuremmasta. Yleisesti ottaen WOSM on ollut tyytyväinen uuden peruskirjan luonnokseen.
  • Molemmat maailmanjärjestöt ovat alustavasti hyväksyneet peruskirjan tehtyjen muutosten jälkeen, mutta virallinen hyväksyntä vaatii vielä oman prosessinsa ja siten muutokset ovat edelleen mahdollisia.

Seuraavaksi peruskirjan luonnos menee Suomen Partiolaisten hallitukselle ja kevään 2020 Partioneuvostoon, josta lähtee esitys uudeksi peruskirjaksi jäsenkokoukselle.

Syksyllä on hyvää aikaa tavata oma kirkkoherra

Uusi peruskirja hyväksytään marraskuun 2020 jäsenkokouksessa. Lippukuntia kannustetaan edelleen varmistamaan, että yhteydet omaan taustayhteisöseurakuntaan ovat kunnossa ja kirkkoherra tavattu.

Peruskirjauudistuksen vuoksi vuoden 2020 aikana päivitetään myös evankelisluterilaisen kirkon ja partion välinen yhteistyösopimus ja tämän myötä myös tarkastellaan, onko lippukunnan ja seurakunnan taustayhteisösopimuksen mallia tarpeellista uudistaa. Kirkon ja partion välinen yhteistyösopimus ja sen uusiminen ei kuitenkaan vaikuta seurakunnan ja lippukunnan väliseen taustayhteisösopimukseen.

Ensi syksynä onkin hyvä aika tavata oma kirkkoherra, jos sitä ette ole vielä tehneet. Apua kirkkoherran tapaamiseen voi pyytää aluevalmentajalta ja piiritoimistolta omalta lippukuntakoordinaattorilta. Apumateriaaleja lippukunnille on myös koottu näille sivuille.

Uusin tieto peruskirjauudistuksesta päivitetään aina sivuille www.partio.fi/arvokeskustelu.