Oletko miettinyt, mitä on osaaminen? Osaamista eivät ole ainoastaan peruskoulun päättötodistus, ylioppilaskokeissa kirjoitettu laudatur tai partiojohtajan peruskoulutuksesta saatava valtakirja. Osaamista ovat kaikki ne tiedot, taidot ja asenteet, joita sinulle on kertynyt maailmasta. Osaaminen ylittää koulun ja vapaa-ajan rajat: sitä kertyy rinnakkain niin kotona, koulussa kuin harrastuksissakin. Osaamisesta on hyötyä erityisesti silloin, kun osaat kertoa siitä muille, vaikkapa työpaikkaan tai opiskelijavaihtoon hakiessasi. Osaamismerkit eli Open Badges ovat sähköisiä taitomerkkejä, joita käytetään esimerkiksi työnhaussa ja opiskelussa, kun halutaan tehdä oma osaaminen näkyväksi.

Roihun osaamismerkkejä voi hakea vuoden loppuun asti

Partio on tekemällä oppimista, ja moni meistä oppi paljon uutta myös kesän Roihu-leirillä. Roihulla on viisi osaamismerkkiä: esimerkiksi Finnjamboree Experience -merkki, joka on suunnattu erityisesti leirillä olleille samoajille. Ryhmän johtajana leirillä -merkki puolestaan tuo esiin leirilippukunnanjohtajalle kertynyttä osaamista. Muistathan hakea omaa Roihu-osaamismerkkiäsi vuoden 2016 loppuun mennessä!

Kaikki Roihun osaamismerkit ja hakuohjeet löydät verkosta toiminta.partio.fi/osaamismerkit

Teksti Anna von Zansen

osaamista_vapaaehtoistyossa-roihu