Partiosta valmiuksia nuorisovaltuustossa toimimiseen

Tänä syksynä käydään vaalit Espoon, Helsingin ja Vantaan nuorisovaltuustoissa. Helsingissä kyseinen kuntalain vaatima nuorten vaikuttamiselin on nimeltään nuorisoneuvosto, ja se on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia.

Tilda Lassila Kaskipartiosta on ollut mukana Ruudin ydinryhmässä vuonna 2017 ja Helsingin nuorisoneuvostossa 20182019.

”Nuorisoneuvoston toiminta on hyvin monipuolista ja jokainen edustaja pääsee paljon vaikuttamaan siihen, millaisiin asioihin haluaa keskittyä ja miten. Koko ryhmän yhteiseen toimintaan kuuluu noin kaksi kertaa kuukaudessa pidettävät yleiskokoukset ja neljä kertaa vuodessa pidettävät leirit”, kertoo Tilda.

Tilda on toiminut itse erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan parissa. Hän on päässyt nuorisoneuvoston jäsenistä koostuneen toimialaryhmän kanssa tapaamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtoa kuukausittain. Siellä on  keskusteltu vastaavien viranhaltijoiden kanssa nuorille tärkeistä asioista erityisesti kouluihin ja opetukseen liittyen.

”Lisäksi olen yksi nuorisoneuvoston edustajista kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Kasvatuksen ja koulutuksen aihepiirin ulkopuolella olen esimerkiksi päässyt kaksi kertaa pitämään nuorisoneuvoston puheenvuoroa kaupunginvaltuustossa. Nuorisoneuvosto on vuodesta 2018 päässyt kahdesti vuodessa puhumaan nuorten aloitteista kaupunginvaltuustoon. Olen osallistunut erilaisiin tapahtumiin, ja olin juuri edustamassa Helsinkiä Youth City Future Lab -konferenssiin Kööpenhaminaan.”

Mitä hyötyä on partiotaustasta toiminnassa?

”Partiotaustasta on ollut ainakin siinä mielessä hyötyä, että nuorisoneuvostotoiminnassa ollaan tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa monissa eri yhteyksissä. Partio on antanut valmiuksia sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin ja tutustua uusiin ihmisiin. Nuorisoneuvostotoiminta ja partio on myös ruokkinut toinen toistaan. Olen esimerkiksi saanut samanaikaisesti nuorisoneuvoston tehtävistä itsevarmuutta ryhmän johtamiseen ja ryhmän johtamisesta nuorisoneuvostoon. ”

Haasteita ei kannata pelätä ja epäonnistumiset kasvattaa!

”Erityisesti vaikuttamistoiminnan kannalta itselleni on ollut myös tärkeätä muistaa, että samalla kun kunnioittaa muita, täytyy muistaa kunnioittaa itseään, ja muistaa olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on”, Tilda kiteyttää.

NYT ON AIKA ASETTUA EHDOLLE NUORISOVALTUUSTOVAALEISSA!

Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupunkien omilta sivuilta.

Espoo (13-18-vuotiaat espoolaiset), ehdolle asettuminen 27.9. mennessä

Helsinki (13-17-vuotiaat helsinkiläiset), ehdolle asettuminen 29.9. mennessä

Vantaa (13-18-vuotiaat vantaalaiset), ehdolle asettuminen 27.9. klo 15.00 mennessä

Kauniaisissa ei pidetä vaaleja vaan valinnat tehdään koulujen (ruotsin- sekä suomenkielinen yläaste ja lukio) oppilaskuntien hallitusten toimesta.