Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n sääntömääräinen piirin kokous pidettiin 26.10.2021 klo 18 alkaen Folkhälsan-talon Ossian-salissa.

Kokouksessa muun muassa kuultiin piirin vuoden 2021 kuulumisia, käsiteltiin piirin pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmaa, käytiin läpi partion henkilöstöorganisaation uudistusta ja hyväksyttiin piirin vaalijärjestystä sekä piirihallituksen ja piirineuvoston jäsenten valintatapaa koskeva sääntömuutosesitys.

Piirin kokous täydensi piirineuvoston kokoonpanoa valitsemalla varajäseneksi Koillis-Helsinkiin Elina Saarikosken Maahiset-lippukunnasta.

Kiitosta hyvästä toiminnassa

Tänä vuonna halusimme palkita eri puolilta pääkaupunkiseutua erityisesti sellaisia lippukuntia, jotka ovat onnistuneet sekä ottamaan toimintaansa mukaan uusia jäseniä että pitämään pidemmällä aikavälillä toiminnassa mukana myös vanhempia ikäkausia. Kiitoksen ansaitsevat ehdottomasti kaikki lippukunnat, jotka toimintaa järjestävät: Kiitos!

Erämetsot
Koudat
Kulosaaren Meripartio
Myyrpartio
Pitkäjärven Vaeltajat
Toimen Pojat

Palkittavat lippukunnat saavat käyttöönsä yhden viikonlopun mittaisen kämppävuoron piirin pienille kämpille valitsemanaan ajankohtana vuoden 2022 aikana.

Kestävästi partiossa

Suomen Partiolaiset on luonut yhdessä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa -tunnuksen osana partion laajempaa hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä.  Partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Pääkaupunkiseudulla jo yhdeksälle lippukunnalle on myönnetty Kestävästi partiossa -tunnus:

Helsingin Metsänkävijät
Hespartto
Korven Koukkaajat
Laajalahden Eräveikot
Lauttasaaren Luotsitytöt
Mastonvartijat
Olarinmäen Samoojat ry
Suosirrit
Vantaan Metsänkävijät

Tunnuksen saaneet lippukunnat palkittiin piirin kokouksessa. Piiri lahjoittaa jokaisen tunnuksen tähän mennessä saaneen lippukunnan puolesta 50 euroa John Nurmisen säätiölle Itämeren suojeluun.

Lisätietoa kestävän kehityksen suunnitelmista ja toimenpiteistä piirissä löydät osoitteesta https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/kestavasti-partiossa

Kuva: Aleksi Murtojärvi