Sisutoiminta toi merkitystä, vakautta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lippukunnan omaan toimintaan.

Autismin kirjon nuorten ryhmä ehti kokoontua vuosia Espoon autismi- ja aspergeryhdistyksen sekä Espoonlahden seurakunnan yhteistyönä. Toiminta oli hauskaa ja innostavaa, mutta silti siitä puuttui jotakin. Vuonna 2014 vetäjät halusivat, että nuorten harrastus olisi muutakin kuin vain kerho, joten seurakunnan aktiivisen partiotyöntekijän ja silloisen lippukunnanjohtajan yhteistyöllä syntyi idea ryhmän yhdistämisestä partiotoimintaan.

Yhdistyksen ja seurakunnan työntekijät liittyivät Mastonvartioiden jäseniksi, ja lippukunnanjohtaja tuli mukaan kolmanneksi johtajaksi. Kaikilla oli aiempaa partiokokemusta, mutta kaksi tuoretta paluupartiolaista tarvitsivat perehdytystä ja tukea muun muassa uuden ikäkausiohjelman ymmärtämiseen. Kaikille kuitenkin kävi nopeasti selväksi, ettei partioon tai autismiin liity mitään mystisyyden verhoa, vaan kyse on ennen kaikkea nuorisokasvatuksesta, elämäntaitojen oppimisesta, sosiaalisista suhteista, hauskan pitämisestä, ilosta ja onnellisuuden etsimisestä.

Uusi sisuryhmä Espoonlahteen

Sisutoiminta ei ole tuonut merkitystä pelkästään siinä toimiville sisuille ja ohjaajille. Se on ollut merkityksellistä myös koko lippukunnalle. ”Ryhmä osallistui viime vuonna ensi kerran jouluretkelle, ja heidän läsnäolonsa oli tehnyt moniin vaikutuksen. Oli syntynyt kohtaamisia. Yhteenkuuluvuus kasvattaa kaikkia osapuolia”, nykyinen lippukunnanjohtaja Katja Nummela kertoo. Lippukunta on saanut projektista paljon irti, ja alueella on ollut tilausta toisellekin sisuryhmälle – myös muista ikäkausista. ”Olemme tosi iloisia, että tänä syksynä pääsemme perustamaan Espoonlahteen uuden sisuryhmän”, Katja riemuitsee.

Tämä juttu ilmestyi Hepussa nro 4/2017. Lue koko lehti Issuussa! Lisätietoja sisupartiosta löydät täältä.


Teksti Iina Laamanen, kuva Lotta Nurmi