Urlus-palkinto Pääkaupunkiseudun Partiolaisille

Urlus-säätiö palkitsi vuoden 2019 Urlus-palkinnolla neljä järjestöä ansiokkaasta työstä lasten ja nuorten parissa. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sai kunnian vastaanottaa 30 000€ palkinnon, joka ohjataan kokonaisuudessaan ensi kesän leirimaksuvapautuksiin. Yhdessä kanssamme palkittiin Leirikesä ry, Sirkus Magenta ry ja Nuoret Muslimit ry. Lämmin kiitos Urlus-säätiölle!

Urlus-Säätiö on säännöllisten avustustensa lisäksi palkinnut vuosittain tarkoitusperiensä mukaista toimintaa edistäneitä yhdistyksiä. Tänä vuonna on säätiön tukitoiminnan erityisenä teemana Kannusta Kaveri Mukaan (KAMU). Teeman mukaisesti säätiön hallitus palkitsi 21. elokuuta neljää pääkaupunkiseudulla ansiokasta lapsi-, nuoriso- ja kansalaistyötä tekevää yhteisöä. Palkintosumma on yhteensä 80 000 euroa.

Palkitut ja palkitsemisperusteet

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on tehnyt vuosikymmeniä monipuolista työtä lasten ja nuorison eteen. Tänä vuonna partiolaisten ohjelmapainotuksena on ”Ulos koloilta”, mikä tarkoittaa lisää maasto- ja leiripäiviä. Nämä tapahtumat järjestö pyrkii järjestämään siten, että ne olisivat mahdollisia kaikille. Palkintosumma on 30 000 euroa ja se kohdennetaan leirimaksuvapautuksiin.

Leirikesä ry jatkaa mainiolla tavalla jo 1950-luvulla alkanutta Stadin kundi – kesäleiritoiminnan perinnettä. Vuosittain laajentuneessa toiminnassa pyritään pitämään osallistumiskynnys mahdollisimman matalana, ottamaan jokainen halukas mukaan ja työllistämään nuoria. Palkintosumma on 30000 euroa ja se kohdennetaan leirimaksuihin.

Sirkus Magenta ry torjuu syrjäytymistä ennakkoluulottomasti sosiaalisen sirkustoiminnan keinoin. Yhdistys on saavuttanut hyviä tuloksia vahvistamalla lasten ja nuorten itsetuntoa ja pystyvyyden kokemuksia leikein, liikunnalla ja yhteistyöllä. Sirkus Magentan toiminta kattaa laajasti monet hankalasti tavoitettavat erityisryhmät. Palkintosumma on 10000 euroa ja se kohdennetaan sosiaalisen sirkuksen toimintaan.

Nuoret Muslimit ry – NuMu – tekee menestyksellistä työtä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon eteen ja integroi nuoria tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Aktiivisella toiminnallaan yhdistys lisää yhteisymmärrystä eri kansalaisryhmien välillä sekä kasvattaa me-henkeä. Palkintosumma on 10000 euroa ja se kohdennetaan vapaaehtoistyön kehittämiseen.

Teksti ja kuva: Urlus-säätiö