Urlus-säätiön avustushakemuksen voi postilakon takia toimittaa myös sähköpostitse

Urlus-säätiön avustushaku päättyy perjantaina 15.11. kello 16.00. Postilakon takia hakemukset voi toimittaa määräaikaan mennessä myös sähköpostitse: aleksi.harmokivi@partio.fi.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Helsingfors Svenska Scouter rf julistavat haettaviksi Urlus-Säätiön avustukset lippukuntien toimintaedellytyksien parantamiseen ja kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Helsingfors Svenska Scouter rf:n lippukuntarekistereihin merkityt lippukunnat ja lippukuntien taustayhteisöt.

Apurahoja voidaan myöntää lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai näihin liittyviin kehityshankkeisiin. Anomuksesta tulee ilmetä tarkka yksilöinti itse tuettavasta hankkeesta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksittäistä hanketta tuetaan maksimissaan 5 000 eurolla.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella anomuksella, jonka pitää olla Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toimistolla (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki) 15.11.2019 kello 16.00 mennessä. Kuoreen tunnus Urlus-Säätiön apuraha.

HUOM: Käynnissä olevan postilakon takia hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse samaan määräaikaan mennessä: aleksi.harmokivi@partio.fi. Mahdolliset tiedustelut myös sähköpostilla.