Helsingin uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2017 ja Espoo päivitti omaa Espoo-tarinaansa aiemmin syyskuussa. Helsinki aikoo olla vuonna 2021 maailman toimivin kaupunki ja Espoo asetti itselleen tavoitteeksi olla Euroopan kestävin kaupunki. Ihailtavaa kunnianhimoa!

Nuorten kaupunkilaisten ja nuorisojärjestöjen näkövinkkelistä kaupunkistrategiat olivat lupaavaa luettavaa. Me alueen partiolaiset haluamme nostaa esiin muutaman kohdan:

1. Yhdessä tekeminen

Sekä Helsingin että Espoon päättäjät lupaavat, että asioita tehdään ja niistä päätetään yhdessä. Yhteistyötä tekevät kummassakin kaupungissa eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat kaupunkilaiset. Niin mekin haluamme. Partio ilmoittautuu mukaan keskusteluun aina kun päätetään lasten ja nuorten vapaa-aikaan liittyvistä asioita! Meidät saa pyytää mukaan niihin kaikkein villeimpiinkin suunnitelmiin.

2. Luonto

Luonto – ja erityisesti lähiluonto – on sekä partion viikkotoiminnalle, että retkille ja leireille välttämättömyys. Me haluamme, että luontoon pääsee helposti kävellen tai julkisilla. Luonnossa liikkuminen pitää tulevaisuudessakin olla mahdollista ilman pääsymaksua. Espoo linjaa strategiassaan, että luontoarvot huomioidaan kaupunkikehityksessä myös tulevina vuosina. Helsingin päättäjät puolestaan lupaavat vaalia kaupungin arvokasta luontoa ja sen monimuotoisuutta.

3. Kaikille harrastus

Me partiossa uskomme, että harrastaminen tekee jokaiselle ihmiselle hyvää. Kaikkein antoisinta harrastaminen on porukassa, jossa jokainen saa omana itsenään vaikuttaa toimintaan, ja elinympäristöönsä muutenkin. Tällainen lause strategiatekstissä lämmittää lukijan mieltä: ”Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, nuoret luottavat Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana ja voivat vaikuttaa sen toimintaan.” Helsinki lupaa yhdessä järjestöjen kanssa tehdä töitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Myös Espoon päättäjät lupaavat aktiivista yhteistyötä – ja partiolaiset mainitaan strategiassa jopa aivan erikseen nimeltä. Arvostamme tätä, ja lupaamme olla hyvä kumppani yhteisen päämäärän tavoittelussa.

 

Kaupunkien strategiat löytyvät täältä:

Helsinki

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/

Espoo

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina

 

Siiri Kihlström, puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Petrus Holm, puheenjohtaja, Espoon Partiotuki ry