Uusi tulorekisteri saattaa vaikuttaa myös lippukunnan käytäntöihin

Kansallinen tulorekisteri (katre) otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille,  työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yhdistys maksaa toimijoilleen verottomia kilometri- tai ateriakorvauksia tai päivärahoja, tulee ne tulorekisterin käyttöönoton myötä ilmoittaa verottajalle jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Aikaisemmin nämä korvaukset on ilmoitettu verottajalle kerran vuodessa. Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Kuittia tai matkalippua vastaan maksettuja kulukorvauksia ei ilmoiteta verottajalle.

Lippukunnan hallituksen kannattaakin miettiä lippukunnan käytännöt sellaisiksi, että kulujen korvaaminen on mahdollisimman sujuvaa. Jos käytössä on kilometrikorvausjärjestelmä, kannattaa kilometrikorvaukset laittaa maksuun esimerkiksi vain kerran kuussa, jolloin kaikki sen kuukauden ilmoitukset voi tehdä tulorekisteriin sitten yhdellä kertaa. Toinen vaihtoehto on korvata bensakulut kuitteja vastaan, jolloin ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.

Lisätietoa sekä ohjeita: https://www.vero.fi/tulorekisteri

Yksityiskohtaiset ohjeet verovapaiden korvausten ilmoittamiseen:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojenilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannustenkorvaukset2