HELPPO TULLA -TUNNUS ON MUUTTUNUT VALTAKUNNALLISEKSI!

PÄIVITETYT OSA-ALUEET JA OHJEISTUKSET LÖYDÄT OSOITTEESTA WWW.PARTIO.FI/HELPPOTULLA

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan piirin tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää tasavertaisen osallistumisen. Tunnus sisältää eri osa-alueita: aistit, liikkuminen, yhdenvertaisuus ja lääkkeet. Osa-alueita on tulossa lisää lähitulevaisuudessa. Helppo tulla -ohjeistuksia voi hyvin hyödyntää myös lippukunnan toiminnassa!

Piirin kursseille ja tapahtumiin alkaa vuoden 2019 aikana ilmestyä Helppo tulla -tunnus ja sen alle maininta siitä, mitkä osa-alueet on tapahtumassa erityisesti huomioitu. Vaikka tapahtumalla ei tunnusta olisikaan, kannattaa olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja yhdessä keskustella mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden purkamisesta.

Nyt julkaistu versio tunnuksesta ja sen osa-alueista on valtakunnallisesti ensimmäinen laatuaan ja tulee varmasti vielä saatujen käyttäjäkokemusten perusteella kehittymään. Piirin moninaisuusryhmä ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämistoiveita aiheeseen liittyen! Piirihallituksessa moninaisuusasioista vastaa Johanna Jormakka, etunimi.sukunimi(ät)partio.fi.

Ohjeet piirin tapahtumien tekijöille tunnuksen käyttöönottoon:

  1. Tutustukaa tapahtuman tekijöiden kanssa eri osa-alueiden ohjeistuksiin ja check-listeihin aloittaessanne tapahtuman suunnittelua
  2. Valitkaa ne osa-alueet (tai vaikka kaikki), joiden osalta haluatte, että tapahtumaanne on helppo tulla
  3. Olkaa tarvittaessa yhteydessä moni-ryhmään, mikäli kaipaatte käytännön ratkaisujen löytämisessä apua
  4. Ilmoittakaa tapahtumassanne toteutuvat Helppo tulla -osa-alueet toimistolle (jonska.junkkari(ät)partio.fi), niin piirin tapahtumakalenteriin lisätään tapahtumanne tapahtumakuvaukseen Helppo tulla -logo ja sen alle tieto siitä, mitkä osa-alueet tapahtumassanne on huomioitu tai on valmius huomioida

 

Piirin luottis: käy antamassa palautetta Helppo tulla -tunnuksesta lomakkeella (vaatii kirjautumisen partion O365-ympäristöön)