Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Käytännössä jokaisessa ihmisessä on jotain, mikä voi aiheuttaa syrjintää ja sitä, ettei hän ole yhdenvertainen muun ryhmän kanssa.

Kun olet suunnittelemassa partioretkeä, -leiriä, -koulutusta tai muuta tapahtumaa, tutustu Helppo tulla -merkin Yhdenvertaisuus-materiaaliin mahdollistaaksesi kaikkien yhdenvertaisen osallistumisen partiotoimintaan.

Tapahtumaasi on helppo tulla, kun

  • jokainen voi osallistua omana itsenään
  • tapahtuman aikana on mahdollisuus rauhoittumiseen / hiljentymiseen yksin
  • osallistujien ruokavalioista ei tehdä numeroa
  • mahdollisen hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista ohjelmaa
  • olet kysynyt etukäteen ja huomioit tapahtuman aikana peseytymiseen liittyvät toiveet
  • tapahtumapaikalta löytyy vähintään yksi sukupuolineutraali wc