Kouluttautumispäivä: Lippukunnan talous

Tämä koulutus järjestetään iltapäivällä. Lippukunnan taloutta tarjolla kattavana pakettina! Lippukunnan talous -kurssi on tarkoitettu kaikille lippukunnan taloudesta kiinnostuneille, mutta erityisesti siitä hyötyvät hallituksen jäsenet. Kurssilla käsitellään lippukunnan talouden yleistä ymmärtämistä ja talouden suhdetta muuhun toimintaan. Varsinaista kirjanpitoa kurssilla käydään vain...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Nettisivutyöpaja

Tämä koulutus järjestetään iltapäivällä. Kurssi toteutetaan työpajana, jolloin jokainen osallistuja voi keskittyä oman lippukuntansa www-sivujen päivittämiseen tai kehittämiseen. Jokaiselle annetaan neuvoja ja vinkkejä esiin nouseviin ongelmiin. Osallistujia otetaan enintään kymmenestä lippukunnasta. Työpaja ei sisällä luentomaista opetusta, vaan www-sivuja käsitellään lippukunta-...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Papata partiosta

Tämä koulutus järjestetään iltapäivällä. Tämä käytännönläheinen koulutus auttaa sinua kehittymään esiintyjänä ja erilaisten ihmisten kohtaajana. Kolmen tunnin aikana käsittelemme esiintymiseen valmistautumista, esiintymistä ja sen tehokeinoja, haastavia vuorovaikutustilanteita sekä kanssakäymistä erilaisten ja -kokoisten ryhmien kanssa. Kehitymme myös tuntemattomien ihmisten kohtaajina ja...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Vaeltajien ulkomaanprojektikoulutus

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Koulutus ulkomaanprojektin järjestämiseen – sopii myös johtajistolle, joka ohjaa vaeltajaryhmää käynnistämään ulkomaanprojektia. Koulutuksessa käydään läpi mikä on ulkomaanprojekti, mitä sen suunnittelu ja toteutus vaatii ja mitä kaikkea siihen liittyy. Koulutuksen aikana kuulet esimerkkejä jo aikaisemmin suoritetuista...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Lippukunta lobbaa

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Kuka tarjoaa lippukunnalle kolon? Onko lippukunnalla säännöllinen yhteys taustayhteisöön esim. seurakunnan kirkkoherraan? Kaipaatteko vinkkejä yhteistyöhön? Koulutuksessa saat konkretian ja käytännön neuvojen kautta vinkkejä oman lippukunnan sidosryhmätyöhön. Koulutuksessa kuullaan asiantuntijaneuvoja, minkä jälkeen jokainen lippukunta saa henkilökohtaista ohjausta...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Sulkasato

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Kehittämistehtävään ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Raportinkin saat kokoon kivasti, kun on tukea. Paikalla muutama ohjaaja, vähän vertaistukea ja Kolmiapila-Gilwell-henkistä nokittavaa. Vai kävikö niin että jäit untuvikon höyheniin? Jos Ko-Gi kurssistasi on jo yli 3 vuotta,...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Koulutusvastaavien koulutus

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Koulutuksen sisältönä ovat koulutusjärjestelmän perusteet, pestaaminen ja aikuisten ohjaaminen. Opit mm. minkälaisia kursseja piiri ja SP järjestävät ja mikä kurssi sopii kenellekin. Lisäksi tutustut pestiin, aikuisten ohjaamiseen ja lippukunnan koulutussuunnitelman tekoon. Koulutus on suunnattu lippukunnan koulutusvastaavana...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Tervetuloa lippukunnan hallitukseen

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Koulutuksessa käsitellään hallituksen ja sen jäsenien tehtäviä sekä tutustutaan kokousasiakirjoihin (esityslista, pöytäkirja, muistio). Koulutus on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille lippukunnan hallituksen jäsenille ja sihteereille. Koulutus antaa valmiudet toimia jäsenenä lippukunnan hallituksessa. Ei esitietovaatimuksia. Kenelle:          SA VA...
Lue lisää

Kouluttautumispäivä: Viestintä- ja markkinointikoulutus

Tämä koulutus järjestetään aamupäivällä. Tule hakemaan vinkkejä tai päivittämään tietosi ajan tasalle lippukunnan tai projektin viestinnän ja markkinoinnin eri osa-alueista. Kurssilla perehdytään viestinnän eri tapoihin ja kanaviin, pohditaan mikä erottaa hyvä viestinnän vähemmän hyvästä, käydään läpi kriisiviestintää ja viestintäsuunnitelman laatimista,...
Lue lisää

Ensiapu-kertauskurssi

Kertauskurssilla voi kerrata joko EA1- tai EA2-kurssin. Kaikille yli 15-vuotiaille, jotka ovat haluavat kerrata ensiaputaitojaan. Esitietoina voimassa oleva EA1 tai EA2. Ensiaputodistuksen voi kerrata ainoastaan yhden kerran. Kertausmerkinnän saaminen edellyttää osallistumista koko kurssille, korvausmahdollisuutta ei ole. Kurssi toteutetaan ilta-kurssina Partioasemalla noin klo...
Lue lisää