Partio kuuluu ja näkyy vaikuttajayhteistöiden kautta 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tekee aktiivisesti yhteistyötä erilaisten vaikuttajien kanssa. Vuonna 2022 yhteistyötä tehtiin tubettajien Vinkareen eli Ville Kankareen, Eeddspeaksin eli Eetu Pesosen, Miska Haakanan ja Saara Strumin eli Saara Danielan kanssa. Yhteistöiden tarkoituksena on tuoda partion monipuolisuutta ilmi uusille kohderyhmille ja...
Lue lisää

Vapaaehtoistyö antaa tekijälleen – Sanni Pohjannoro, 24, on oppinut partiossa oma-aloitteisuutta ja toimeen tarttumista 

Pääkaupunkiseudulla tehdään vuosittain yli miljoona tuntia vapaaehtoistyötä partion parissa. Vapaaehtoisella tarkoitetaan partiossa kaikkia vapaaehtoispestissä olevia vaeltajia ja aikuisia. Helsingin Metsänkävijöiden Sanni Pohjannoro, 24, on toiminut lukuisissa vapaaehtoispesteissä vuosien ajan ja hyödyntää partiosta saamiaan oppeja myös työelämässä.  Vapaaehtoisen moninaiset roolit  Vapaaehtoistehtävät...
Lue lisää

Perhepartio on koko perheen yhteinen harrastus 

Perhepartio on toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Lapsi osallistuu toimintaan aina vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa. Perhepartio onkin helppo, elämyksellinen ja yhteisöllinen tapa tutustua partioon.  Perhepartiopäivässä partio tutuksi  Syksyllä 2022 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjosi lippukunnille...
Lue lisää

Partiota yhä useammalle – yhteislippukuntaan kaikki ovat tervetulleita

Espoolainen Haukkavuoren Haltiat -lippukunta (HaHa) toimi yli 50 vuotta tyttölippukuntana. Kevään 2022 aikana toimintaa uudistettiin niin, että lippukuntaan ovat nyt tervetulleita kaikki. Ensimmäinen yhteislauma aloitti toimintansa syksyllä 2022.  Tuumasta toimeen  Perinteikkään toiminnan muuttaminen vie aina aikansa. Ajatus yhteislippukunnasta olikin hautunut jo jonkin...
Lue lisää

Ryhmänjohtamisesta iloa ja innostusta – viikkotoiminta on partion perusta 

Partion ydintä ovat viikoittain pidettävät kokoontumiset. Viikkotoiminnan kautta tuhannet lapset pääsevät joka viikko tekemään oman ikäkautensa aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla pidetään hauskaa!  Tapiolan Metsänkävijöiden Norpat-laumassa on iloinen meininki....
Lue lisää

“Yhteinen ääni kantaa pidemmälle” – partiolainen vaikuttaa myös taustayhteisöissä

Syksyllä 2022 valittiin luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa. Pääkaupunkiseudulla valittiin yhteensä 26 partiolaista pääkaupunkiseudun seurakuntaneuvostoihin ja 13 partiolaista yhteisiin kirkkovaltuustoihin.   Helsingissä valittiin valtuustoon 7 ja neuvostoihin yhteensä 17 partiolaista. Espoossa valittiin valtuustoon 4 ja neuvostoihin yhteensä...
Lue lisää

Vastuullisuustyöllä kohti hiilineutraalia partiota

Haluamme partiossa järjestönä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, jonka vuoksi teemme töitä monin eri tavoin. Jussi Tiihonen, 29, Vuoren Valppaista teki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten valtuustolle eli piirineuvostolle syksyllä 2022 aloitteen, jossa peräänkuulutettiin piiriä tekemään konkreettisia tekoja sähkönsäästämiseen...
Lue lisää

Moninaisuuden toiminnanala purkaa esteitä saavutettavan partioharrastuksen tieltä

Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa on toiminut moninaisuusryhmä useiden vuosien ajan. Ryhmä järjestää piirissä erilaisia moninaisuutta edistäviä koulutuksia (esim. Partiokamu, Nuoren mielen ensiapu) partiolaisille, sekä laatii materiaaleja lippukunnille, jotta yhdenvertaisuus ja saavutettavuus huomioitaisiin partiotoiminnassa paremmin. Lisäksi ryhmä tekee yhdenvertaisuuden edistämisessä yhteistyötä piirin muiden toiminnanalojen,...
Lue lisää

Kasvatuksen toiminnanala – mitä, miksi ja miten partiossa tehdään?

Partiokasvatus voi käsitteenä kuulostaa hieman hankalasti määriteltävältä kokonaisuudelta, mutta kun sitä lähdetään tarkastelemaan pala palalta, löytyy vastaus sen neljästä osa-alueesta. Partiokasvatukseen voidaan katsoa kuuluvaksi partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet tarkentavat, sekä partiomenetelmä, jota partio-ohjelma taas tarkentaa. Koko maailman partioliikkeen päämääränä on...
Lue lisää

Lippukuntatuen toiminnanala tukee lippukuntia

Lippukuntatuen toiminnanalan tehtävänä on tukea lippukuntia aluekummien ja valmentajien voimin. Lippukuntatuki toiminnanalana kouluttaa ja ohjaa aluekummeja ja valmentajia, tuottaa ja päivittää aluekummeille materiaaleja lippukuntien tukemiseen, ja tuottaa neljä kertaa vuodessa yhteistyössä muiden toiminnanalojen kanssa aluetapaamismateriaalit. Lisäksi lippukuntatuki järjestää syksyisin SuperSemman....
Lue lisää