Piirineuvostossa tapahtunutta: koloasioita, toiminnanarviointia ja kasvua

Piirineuvosto kokousti lauantaina 25. maaliskuuta Sierlan leirikeskuksessa Nummi-Pusulassa: lauantai täyttyi kokousaiheista ja perjantai-illan etukäteisvalmistelut perehtymisestä, pestauksesta ja vilkkaasta keskustelusta.

Mitä olennaista käsittelimme ja päätimme, ja miten se vaikuttaa sinunkin lippukuntasi toimintaan?

1) Kolotilanteen edistämistä pitkällä tähtäimellä
Päätimme tulevaisuusryhmän ehdotuksesta palkata piiriin osa-aikaisen, määräaikaisen työntekijän, jonka vastuulla on selvittää ja vaikuttaa partiokolojen tilanteeseen pääkaupunkiseudulla – partiotoimintaa edistävästi, tietysti. Innolla jäämme odottamaan, millainen pätevä tyyppi työhön löydetään, ja miten homma lähtee rullaamaan. Loistoehdotus ja -päätös, joka vaikuttaa jokaisen lippukunnan arkeen konkreettisella tavalla. Haluamme olla aktiivisesti mukana niin kaavoitustyössä kuin kartoittamassa nykyisen kolokannan ominaisuuksia, vahvuuksia ja parannettavia seikkoja.

2) Toiminnan painopisteet – toteutuivatko ne lippukunnissa?
Piirin vuoden 2016 toimintakertomuksen yhteydessä tarkastelimme toiminnan painopisteisiin liitettyjen mittareiden täyttymistä – lippukunnissa! Toteutumista oli tarkasteltu esimerkiksi vuosiselosteissa kerätyn datan avulla. On siis ensiarvoisen tärkeää, että vuosiselosteet täytetään ja toiminta on näkyvää myös Kuksan kautta. Kun tiedämme, miten meillä menee, on helpompi keskittyä niihin toiminnan osa-alueisiin, joihin kaivataan enemmän tukea piiriltä: esimerkiksi koulutusta, materiaaleja, työntekijöiden aikaa tai aluetiimejä.

3) Katsaus kasvuun – myös sinun lippukunnassasi
Kuulimme siitä, miten lippukuntaprojekteissa ja piirissä menee kasvun ja jäsenmäärän kehityksen kannalta. Saimme ajantasaista tietoa siitä, miten lippukuntaprojektit ympäri piirin toimialuetta voivat. Kasvu yksinään ei ole toiminnan itseisarvo, mutta se mahdollistaa meille monia asioita ja on olennaisessa osassa koko piirin – ja siten lippukuntien – strategiaa. Se vaatii toimia meiltä kaikilta. Tältä pohjalta voimme pohtia myös sitä, miten piirineuvokset yhdessä lippukuntien kanssa voivat edistää asiaa omilla alueillaan.

Lisäksi hyväksyimme piirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016, kävimme lähetekeskustelua toiminnansuunnittelusta vuodelle 2018, kuulimme tulevaisuusryhmän ja jäsenmäärän kehityksen kuulumisia sekä päätimme pitää piirin jäsenmaksun ennallaan vuodelle 2018. Seuraavan kerran kokoonnumme syyskuussa, mutta sitä ennen olemme aktiivisesti mukana aluetapaamisissa ja lähdemme tarkastelemaan toimintaa suuntavartioissa. Pysy kuulolla!

Teksti Anna Suntio, kuva Esko Raikunen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *