Mikä auttaa, kun harrastusmaksut ovat liian kovat?

Meillä partiossa tehdään paljon töitä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa, eikä osallistuminen jäisi ainakaan rahasta kiinni. Viime aikoina korkeat harrastusmaksut ovat nousseet tapetille, kun varsinkin urheiluseurojen maksut tuntuvat kipuavan korkeiksi. Tukea tarvitsevien perheiden määrä on kasvanut. Partiolaisella tai partiolaisen perheellä on monta eri väylää hakea tukea oman partiotaipaleensa mahdollistamiseksi.

Jäsenmaksuvapautus

Partiossa harrastuksen mahdollistamiseksi jäsenmaksuun voi hakea vapautusta (päpa.fi/jasenmaksu). Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Huomaathan, että vapautus tulee kuitenkin anoa ennen, kuin saamasi jäsenmaksulasku erääntyy. Vapautuksen hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Jäsenmaksuvapautusta voi hakea täysi-ikäinen partiolainen itse tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.

Hakemuksessa tulee kertoa perheen taloudellisesta tilanteesta. Jos hakemus koskee täysi-ikäistä partiolaista, hakemuksessa tulee ilmetä partiolaisen pesti. Perusteluksi ei riitä pelkästään yksinhuoltajuus, varusmiespalvelus tai opiskelu. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti noin kerran viikossa. Päätöksestä tulee tieto sähköpostilla.

Varustepankit

Useilla pääkaupunkiseudun lippukunnilla on kololla varustepakki, josta lippukunnan jäsenet saavat lainata varusteita. Lippukunnilla voi olla tarjolla esimerkiksi lainarinkka, -makuupussi, -alusta ja -ruokailuvälineet. Joillakin lippukunnilla on lisäksi sadevarusteita tai lämpimiä vaatteita.

Omalta lippukunnalta kannattaa tarkistaa, minkälaisia lainattavia varusteita löytyy, ja kuinka niiden lainaaminen onnistuu. Lainattavia varusteita voi olla myös lähiseurakunnalla tai kunnan leirivälinelainaamossa.

Varustepaketti partiolaiselle

Turun Sinappi ja Suomen Partiolaiset yhdistivät vuonna 2018 voimansa #tasaarvonnuotiolla-kampanjan avulla – nuorten eriarvoistumista ehkäisevään stipendirahastoon kertyi yli 34 000 euroa. Stipendirahastoon kerätyt varat käytetään varustepaketteihin, joiden avulla pystytään mahdollistamaan nykyistä useamman nuoren partion harrastaminen. Varustepaketti sisältää  rinkan, makuupussin ja -alustan, ruokailuvälineet, ulkoiluasun ja ulkoilujalkineet. Varustepakettien hakuohjeet julkaistaan partio.fi-nettisivuilla ja Partio-lehdessä helmikuun aikana.

Stipendit

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahastosta myönnetään stipendejä painottaen seuraavia perusteita:

  • partiokoulutus, erityisesti johtajakoulutus ja ylempi taitokoulutus,
  • kansainvälisyys, erityisesti partio-ohjelman mukainen toiminta, muiden maiden partiolaisten tapaaminen ja koulutukselliset tilaisuudet,
  • piirin omat varsinaiset piirileirit, valtakunnalliset suurleirit, maailmanjamboreet,
  • sosiaaliset perusteet, hakijan oma tai hänen perheensä tarve tuelle sekä
  • hakijan partiopestin vaativuus lippukunnassa tai piirissä tai rooli tuettavassa tapahtumassa.

Stipendi on aina haettava ennakolta – stipendejä ei myönnetä takautuvasti.

Stipendit myönnetään partiotoimintaan. Jos tapahtuma osoittautuu muuksi kuin partiotoiminnaksi, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö varaa mahdollisuuden stipendin takaisinperintään. Lisää tietoa löytyy täältä.

Lippukuntien omat tavat tukea jäseniä

Monissa lippukunnissa on kehitelty erilaisia tapoja tukea omia jäseniään. Retkimaksuista voi saada vapautuksen tai alennusta. Osalla lippukunnista on oma jäsenmaksu, ja myös siitä voi useissa lippukunnissa anoa vapautusta. Toisilla lippukunnilla on vanhempainyhdistyksiä tai tukikiltoja, jotka auttavat leirimaksuissa. Usein lippukuntien retkimaksut ovat muutenkin edullisia, eli lippukuntien avustuksista ja varainhankinnasta saamia tuloja kohdistetaan vahvasti toimintaan. Omalta lippukunnalta kannattaakin kysellä, minkälaisia toimintatapoja heillä on.

Muita avustavia tahoja

Jos jäsenmaksuvapautus ja lippukunnan tuki eivät riitä, kannattaa kääntyä myös muiden tahojen puoleen. Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa, kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa partiota.

Hope ry:ltä voi hakea tukea silloin, kun halutaan taata lapsen harrastuksen jatkuminen. Hope ry:lle voi laittaa myös tietoa, jos on tarvetta tietyille harrastusvälineille.

Pelastakaa lapset ry:n paikallisyhdistykset jakavat Eväitä elämälle -harrastusavustusta vähävaraisille perheille.

Oman kunnan sosiaalitoimi – jos perhe saa Kelan toimeentulotukea, voi hakea kunnan täydentävää toimeentulotukea lasten harrastusmenoihin.

Paikalliset Lions Clubit antavat avustuksia lasten harrastusmaksuihin.

Myös oman seurakunnan diakoniatyön puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee tukea harrastusmaksuihin. Seurakunnan diakoniatyön kautta jaetaan muun muassa tukikummien avustus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *