Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia ja strategiatyöryhmää ehdotuksesta seuraavaksi kuusivuotisstrategiaksi. Esitettävä strategia on selkeä, helposti ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaisuus. 

Pidämme erityisen tärkeänä, että A-jäseniä on osallistettu strategiakeskusteluun: prosessi on ollut kokonaisuudessaan avoin, minkä lisäksi viestintä on ollut tavoittavaa ja toiminut hyvin. Meille on syntynyt prosessia seuratessamme kuva, että jäsenkokoukselle esitettävä strategia nivoo yhteen kuukausien tärkeän työn sanoittaen tahtomme järjestönä selkeästiSiinä on uskallettu kirjoittaa auki tärkeitä tavoitteita tarpeeksi tarkoin termein. Se ei jää höttöiseksi ja monitulkintaiseksi vaan peilaa argumenttinsa tutkittuun tietoon ja toteutuessaan kohdentaa aidosti resursseja. Se motivoi meitä tekemään entistä parempaa partiota sekä yksilöinä että yhteisönä. 

Strategia asettaa kasvun oikeutetusti keskiöön 

Suomen suurimpana nuorisojärjestönä yksi tärkeimmistä toimintamme perusedellytyksistä on kasvu, jonka tulee näkyä kaikessa tekemisessämme. Partion kasvutavoite on kunnianhimoinen, mutta varsinkin kuluneen syksyn sisäänottoon peilaten sitäkin ajankohtaisempi. Pidämme erityisesti siitä, että lapset ja nuoret on nostettu keskiöön kasvun tavoittelussa nyt myös strategian – ei vain vision – tasolla. 

Piirinä näemme, että meillä sekä muualla isoissa kaupungeissa toimivilla piireillä tulee olemaan merkittävä asema, jotta maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Tiedostamme, että käytännön toteutuksessa on vielä paljon työtä  tästä syystä strategia tuntuukin tärkeältä sysäykseltä oikeaan suuntaan. Aiheeseen liittyvät päätökset tulee pohjata tietoon ja viestinnässämme on huomioitava entistä näkyvämmin jäsenistömme moninaisuus. Strategian tämänkin kohdan on oltava koko järjestön vastuulla ja jaettuna tavoitteena, jonka vaatimia resursseja on tarkasteltava alueittain ja partiopotentiaalin valossa: tämän ei tule olla vain suurien kaupunkien asia. On pohdittava, miten moninaisuus näkyy organisaatiomme rakenteessa tulevaisuudessa. 

Jäsenmäärämme kasvaessa tulee meidän varmistaa, että partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja kaikissa lippukunnissa. Meidän tulee keskustella entistä enemmän jäsenkäsityksestä sekä rohkeammin luoda ja mahdollistaa uusia tapoja harrastaa. Toiminnan laatu ja jäsenlupaus eivät tällä hetkellä toteudu valtakunnallisesti niin hyvin kuin ne voisivat: näemmekin, että Suomen Partiolaisten tuki ja tahto auttaa lippukuntia kehittämään toimintaa on suuressa asemassa, jotta onnistumme. 

 

Harppauksin eteenpäin kohti muuttuvia partiotaitoja 

Tulevaisuuden taitojen selvittäminen, megatrendeihin vastaaminen ja tutkimustiedolla johtaminen ovat asioita, jotka koemme arvokkaiksi ja oikeiksi uudessa strategiassa. Ne asettavat riman tarpeeksi korkealle ja luovat partiolaisille sopivan, kunnianhimoisen strategian. Odotammekin malttamattomina partio-ohjelman päivitystä myös uutta strategiaa vastaavaksi. 

Aktiivinen vaikuttaminen tulee tuoda entistä enemmän keskiöön etenkin samoajaikäkaudessavaikuttaminen tulee tehdä näkyväksi, sanallistaa ja nostaa ansaitsemalleen jalustalle. Samalla sitä tulee mitata entistä taitavammin. Strategia tekee kunniaa partiolle nuorisojärjestönä myös aktiivisen omaan elinympäristöön vaikuttamisen osalta: tässä me haluamme näyttää mallia ja tehdä timanttista työtä. Tämän koemme erityisen merkityksellisenä omalla toiminta-alueellamme ja haluamme antaa mahdollisuuksia nuorille vaikuttaa laajasti organisaation kaikilla tasoilla. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen nosto strategian tasolle on ajankohtaista, kriittisen tärkeää ja tehtävä viimeistään nyt. Luontoarvot ovat lähellä partion arvoja ja strategiaan kirjoitettuna selkeä ilmaus yhteiselle, jaetulle suunnalleTarvitsemme konkreettisia tekoja, vaikuttavaa viestintää ja kasvatusta myös tämän kohdan toteutumiseksi. On punnittava avoimesti ja raa’astikin erilaisten järjestönä tekemiemme valintojen keskinäisiä mittasuhteita: millaisen hiilijalanjäljen haluamme jättää ja millaisen hiilikädenjäljen aikaansaada, ja minkälaisin toimin. Meidän on oltava valmiita keskustelemaan, mutta myös tekemään tulevaisuudessa oikeita päätöksiä, jotka kulkevat käsi kädessä tämän strategiakohtamme kanssa. 

 

Vapaaehtoisuus framille ja rohkeasti osaksi kolmijalkaa 

Vapaaehtoiset strategian kolmantena kulmakivenä on oikealla paikalla tuomassa kokonaisuudelle tukea. Pidämme tärkeänä, että teemaan liittyviä asioita on sanallistettu ja tunnustettu monesta näkökulmasta rohkeinkin sanavalinnoin. Uutta strategiaa on luettava kuin kiitoskorttia jokaiselle vapaaehtoiselle: sinä olet tärkeä osa toimintaamme ja haluamme panostaa sinuun. 

On ajateltava rohkeasti ja isosti eikä jäätävä jo olemassa oleville urille: onhan uusi strategia muutosta ajava myös vapaaehtoisten osalta. Se, mikä meille on näyttäytynyt aina tärkeänä ja ehkä liiankin itsestäänselvyytenä, on nyt nostettu korokkeelle. Vapaaehtoisia tuetaan monessa organisaation osassa ja monella tasolla, mutta eräänlaista miekankärkeä näyttelee vapaaehtoistuki omana toiminnanalanaan. Tällä toiminnanalalla on pidettävä huolta siitä, että johtajuuden moninaisiin muotoihin, laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen, vapaaehtoisten motivaatioon ja jaksamiseen, pestaamiseen ja erikokoisten pestien tukeen sekä erilaisiin valtakunnallisesti kehitettäviin toimintamalleihin on riittävästi resursseja. 

Meillä on paljon avaimia ja työkaluja loistavaan tekemiseen, mutta myös paljon uudistettavaa. On selkeytettävä keskusjärjestön, piirien ja lippukuntien työnjakoa ja kannettava erityistä vastuuta siitä, että toiminnanala pystyy entistä laajemmin ohjaamaan valtakunnallista kehitystä strategian määrittelemään suuntaan. 

On pohdittava myös aikuisten partion harrastamisen mallia. Onko vapaaehtoisella aikuisella lupa harrastaa? Missä menevät vapaaehtoistyön ja harrastamisen rajat, jos niitä on? Minkälaista kulttuuria haluamme olla mukana rakentamassa ja elää todeksi uudella strategialla? Miten tuemme merkityksellisyyttä ja luomme merkityksiä yhdessä? 

 

Strategia on vain unelma ilman käytännön suunnitelmia, toimia ja seurantaa 

Strategiaa tarkastellessamme on ilmiselvää, että son varsin monelle partion osa-alueelle syvästi ulottuva sekä pieniä että suuriakin muutoksia vaativa – niin toimintakulttuurin, resurssien jaon kuin organisaatioiden rakenteidenkin osalta. Toivomme keskusjärjestöltä selkeää marssijärjestystä ja tukea priorisointiin sen suhteen, mikä strategiassa on kaikkein tärkeintä, ja toisaalta, mistä lähteä liikkeelle. Strategian läpinäkyvät mittarit tulevat olemaan yksi vastaus tähän. Me tahdomme piirinä luoda selkeän vision siitä, minkälainen yhteisö olemme kuuden vuoden päästä –  sen hahmottelemisessa tarvitsemme myös muita peileiksi ja kanssakulkijoiksi matkan varrelle. 

Strategian valitseminen tarkoittaa aina myös joidenkin asioiden jättämistä sivuun, tuonnemmaksi tai kokonaan pois kartalta. Toivomme, että voimme järjestönä aidosti seistä valintojen ja poisjättöjen takana sekä pysyä kannassamme seuraavien vuosien ajan. Myös strategian myyntiin ja iskostamiseen, visiomme kiteyttämiseen eri ikäkausille on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 

Kokonaisuutena näemme strategian ajankohtaisena, rohkeana ja tarpeeksi laajana kokonaisuutena, jonka alakohdat ovat kytköksissä toisiinsa ja joka, mikä tärkeintä, tukee yhteistä päämääräämme partiolaisina. 

Piirinä koemme, että meidän on helppo seistä selkeästi sanoitetun vision takana ja kehittää toimintaamme vastaisuudessa entistä rohkeammin tarjoamaan jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Näin ollen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio tukee Suomen Partiolaisten pohjaesitystä uudeksi strategiaksi kaudelle 2021–2026. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *