Haluamme kiittää Suomen Partiolaisia kunnianhimoisesta esityksestä partion ilmastotyön tavoitteiksiTuemme tavoitetta, sillä ymmärrämme ilmastonmuutoksen vastaisen työn merkityksen. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Partioneuvostossa hyväksyttävä tiekartta sen toteuttamiseksi vaikuttaa hyvältä. 

Suurimpana haasteena pidämme tavoitteen jalkauttamista kaikkiin piireihin ja lippukuntiin. Miten saamme jokaisen partiolaisen sitoutumaan tavoitteeseen? Yksittäiset keinot voivat olla yksilön kannalta hyvin hankalia tai mahdottomia, mutta sen ei ole syytä aiheuttaa vastustusta koko tavoitteen tai sen keinojen suhteen. Kun konkreettisista, hyvin perustelluista toimenpiteistä viestitään laadukkaasti ja moninaiset olosuhteet huomioiden, on ne helppo hyväksyä. 

Ymmärrämme, että pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa olosuhteet ovat monilla tavoilla erilaiset kuin haja-asutusalueilla. Ilmastotoimet ovat siksi erilaisia, mutta tavoite on yhteinen. Sen takia haluamme korostaa, että hiilineutraaliutta edistäviä keinoja täytyy etsiä vahvasti yhteistyössä kaikkien piirien kanssa, alueiden erilaisuus muistaen. 

Partio sopeutuu ja kasvattaa muutokseen 

On tärkeä huolehtia, että partiotoiminnan saavutettavuus ei laske ilmastotoimien vuoksi. Kasvokkain tapaaminen on keskeinen osa sosiaalista toimintaa, minkä vuoksi matkustusta partiossa tulee tapahtumaan jatkossakin – sen mahdollistamista ilmastoneutraalisti on sen sijaan syytä kehittääOsa tiekartan keinoista, kuten fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät kohdat, ovat mahdollisia vasta pidemmällä aikavälillä. Sen sijaan esimerkiksi vähäpäästöiseen ruokaan siirtyminen voidaan tehdä heti ilman merkittäviä vaikutuksia toimintaan. 

Partion keskeisin väylä vaikuttaa yhteiskuntaan on kasvatus. Tehokkain menetelmä kasvattaa jäsenistöä ilmastoystävälliseen toimintaan omassa elämässään on luonnollisesti tekemällä oppiminen. Toimimalla ilmastotavoitteiden mukaisesti niin keskusjärjestön, piirien kuin lippukuntienkin tasalla näytämme esimerkkiä ja opetamme käytännössä tapoja toimia paremmin.  

Koko hankkeen menestyksen kannalta keskeistä on, että keinot perustuvat tutkittuun tietoon. Silloin ne on mahdollista viestiä lippukuntiin asti siten, että niihin luotetaan ja sitoudutaan, ja ne todella edistävät tavoitettaLisäksi toimenpiteille ja tuloksille on laadittava käytännölliset, uskottavat mittarit. Tutkimustieto mahdollistaa myös priorisoinnin – mitä kannattaa tehdä heti ja mikä on pitkän aikavälin toimi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *