Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio on päätynyt kannattamaan Suomen Partiolaisten puheenjohtajistoon Siiri Somerkeroa puheenjohtajaksi ja Stefan Stjärnstedtiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi delegaatit voivat itsenäisesti tehdä äänestyspäätöksen Elias Hervan ja Inari “Tiitu” Timonen-Nissin välillä. Lisäksi kannatamme partioneuvoston puheenjohtajaksi Henna Heikkilää. 

Kuinka tällaiseen lopputulokseen sitten päädyttiin? 

Delegaation yhteisen kannan muodostamisessa suurimman haasteen tänä vuonna muodosti se, että meillä oli varapuheenjohtajistoon kolme aivan poikkeuksellisen pätevää ehdokasta: Elias, Stefan ja Tiitu. Jo keskustelun alkumetreillä olimme siitä yhtä mieltä, että ketkä kaksi näistä hyvänsä puheenjohtajistoon valittaisiin, olisimme piirinä valinnan suhteen tyytyväisiä.  

Stefan valikoitui ehdokkaaksemme ensimmäisen varapuheenjohtajapestiin vankan johtamiskokemuksensa ja selkeän visionsa ansiosta: arvostamme sitä, kuinka hän on sanoittanut näkemystään tulevaisuuden partioliikkeestä ja siitä, miten voisi osaltaan olla sitä toteuttamassa. Stefan osaa johtaa hyvin niin ihmisiä kuin asioitakin ja uskomme, että hänellä olisi kaikki edellytykset olla mukana johtamassa järjestöämme seuraavan kaksivuotiskauden ajan entistäkin paremmaksi versioksi siitä, mitä se nykyään on 

Elias puolestaan olisi näkemyksemme mukaan järjestön varapuheenjohtajana visionäärinen innostaja, joka osaa nähdä järjestössämme sellaisia mahdollisuuksia, joita muut eivät välttämättä näe. Elias toisi järjestön toimintakulttuuriin muutosta viemällä sitä avoimempaan ja helpommin lähestyttävään suuntaan.  

Tiitun taasen näemme varapuheenjohtajana, joka pitäisi kiinni tuleville kuudelle vuodelle suunnitellusta strategiasta ja erityisesti siitä, että se myös saataisiin jalkautettua piireihin ja lippukuntiin. Tiitu myös toisi hallituskokemuksellaan jatkuvuutta ja syvyyttä järjestön johtoon ja sen päätöksentekoon.  

Ehdokkaiden eroavaisuudet voisi kokonaisuudessaan tiivistää niin, että Elias olisi mielestämme erinomainen johtamaan innostusta ja ihmisiä siinä missä Tiitu olisi erinomainen johtamaan asioita ja prosesseja. Vaikka asiaa katsoimme miltä kantilta tahansa, emme kuitenkaan nähneet eroa sen suhteen, kumman johtamassa partiojärjestössä tulevaisuus näyttäisi kirkkaammalta. Ei sen takia, että he eivät olisi hyviä ehdokkaita, vaan nimenomaan sen vuoksi, että molemmat ovat ensiluokkaisia partiojohtajia ja erinomaisia vaihtoehtoja luotsaamaan meitä kohti tulevaa.  

Siksi koimmekin, että rehellisimmän ja totuudenmukaisimman äänestyspäätöksen teemme äänestämällä tulevassa jäsenkokouksessa sitä ehdokasta näistä kahdesta, joka kunkin delegaatin mielestä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan varapuheenjohtajan pestiin parhaiten sopisi.  

Käy tulevassa äänestyksessä niin tai näin, olemme järjestönä todella onnellisessa asemassa sen suhteen, kuinka hyviä ehdokkaita meillä sen johtoon on.  

Vielä muutama sana puheenjohtajavaaleista 

Vaikka päätös kannattaa Henna Heikkilää partioneuvoston puheenjohtajaksi ja Siiri Somerkeroa Suomen Partiolaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi saattaakin ehdokkaiden lukumäärän valossa näyttää yksiselitteiseltä, ei se aivan sitä ole: puheenjohtajavaaleissa on nimittäin mahdollista asettua ehdolle vielä vaalihetkeen saakka. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenkokousdelegaatiolla on kuitenkin viime vuosina ollut periaatteena, ettei mahdollisesti kisaan aivan viime hetkillä nousevaa niin sanottua ‘”mustaa hevosta” äänestetä. Tästä periaatteesta haluamme yhä pitää kiinni.  

Kuten puheenjohtajavaalien aikaan vuonna 2017 kirjoitimme, kun ehdokas asettuu mukaan vaaleihin ajoissa, on tilanne kaikille osapuolille oikeudenmukainen ja selvä. Äänestäjillä on tällöin aikaa ottaa selvää ehdolleasettujan pätevyydestä, agendoista ja mielipiteistä. Tämä on sekä Hennan että Siirin osalta tänä vuonna toteutunut todella hyvin.  

Henna on näkemyksemme mukaan erinomainen fasilitoija sekä johtajana jämäkkä ja osallistava. Hänen johdossaan partioneuvosto pystyisi varmasti olemaan nykyistäkin näkyvämpi ja vaikuttavampi toimija, jonka avustuksella tulevan kuusivuotisstrategian toteuttaminen saataisiin hyvään vauhtiin.  

Siiri on selkeä ja reilu johtaja, joka osaa varmasti luoda hyvää henkeä niin tulevaan Suomen Partiolaisten hallitukseen kuin sen ulkopuolellekin. Uskomme, että Siirin johtama hallitus onnistuu vastaamaan tulevien kahden vuoden haasteisiin niin, että partio tulee jatkossa nykyistä paremmin antamaan jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa.  

Haluamme jo nyt kiittää myös sitä, kuinka Siiri on aktiivisesti viestinyt näkemyksistään sen suhteenmillainen puheenjohtaja hän olisi ja minkä näköistä järjestöä tulevalla kaksivuotiskaudella luotsaisi. Sen näköisessä järjestössä myös Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tahtoo olla jäsenenä.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *