Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kiittää Suomen Partiolaisia uudesta, inklusiivisesta peruskirjasta ja sen kattavasta, laajasti jäsenistöä osallistaneesta prosessista. Erityisenä ansiona uudelle peruskirjalle voidaan pitää sitä, miten se toimii nykyisessä todellisuudessa, mutta samalla antaa eväät myös tulevaan. On hienoa, että partion arvopohja on nyt kirjattu selvästi peruskirjaan. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee hallituksen esitystä uudeksi peruskirjaksi. 

Partioliikkeen yhtenäisyyden näkökulmasta peruskirjauudistuksen tärkein tavoite toteutui –jatkossakin kaikki partiolaiset Suomessa voivat antaa yhden ja saman lupauksen, katsomuksestaan riippumatta. Tämä on erityisen tärkeää pääkaupunkiseutulaisessa partiotoiminnassa, jossa katsomusten moninaisuus on arkipäivää. Yksi yhteinen lupaus ei erottele lupauksen antajia, vaan asettaa kaikki yhdenvertaiseen asemaan. Lippukunnille jää päätettäväksi, miten ja missä yhteydessä lupaus annetaan niin, että myös lupauksenantotilaisuus ottaa jokaisen huomioon. Tähän lippukunnat tarvitsevat paljon tukea keskusjärjestöltä ja piireiltä – tarvitaan selkeitä ohjeita ja vinkkejä käytännön toteutuksista. 

Katsomusten laajan kirjon huomioiminen peruskirjassa palvelee partiota valtakunnallisesti paitsi yksilötasolla, myös lippukuntatasolla. Uuden peruskirjan myötä lippukunnat saavat enemmän tukea katsomuskasvatuksen toteuttamiseen, kun Suomen Partiolaiset päivittää ohjelmaa uuden peruskirjan mukaiseksi. 

Peruskirjasta on käyty aktiivista keskustelua uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Tämä osoittaa paitsi uskonnollisten yhdyskuntien merkityksen partiolle, myös sen, että uskonnolliset yhdyskunnat ovat kiinnostuneita partiosta. Yhteistyö tunnustuksellisten taustayhteisöjen kanssa on myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten lippukunnille merkityksellistä. On tärkeää, että yhteistyö sen eri muodoissa jatkuu ennallaan ja että sitä kehitetään edelleen. Lippukuntien on hyvä olla entistä aktiivisempia taustayhteisöjensä suuntaan.  

Uusi peruskirja antaa erinomaisia mahdollisuuksia kasvulle ja elinvoimaiselle partiotoiminnalle niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *