Ensin muutama sana strategiasta 

Suomen Partiolaisten kuudestoista varsinainen jäsenkokous käytiin sopuisissa merkeissä. Päätökset olivat laajasti osallistaen valmisteltuja, minkä ansiosta suurin osa kokousväestä seisoi lähtökohtaisesti vahvasti niiden takana.  

Ainoa laajempaa keskustelua herättänyt kokouksen asiakohta oli strategia vuosille 2021-2026, jonka ympärillä käyty keskustelu oli sekin asiallista ja rakentavaa. Strategiasta päätettäessä Uudenmaan Partiopiiri teki kannatetun muutosesityksen, jonka mukaan kasvun tavoitteiden kohta Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen olisi muutettu muotoon Partion jäsenrakenne vastaa Suomen kielellistä väestörakennetta 

Molemmissa muotoiluissa oli omat heikkoutensa ja vahvuutensa, mutta PäPa päätyi äänestämään hallituksen pohjaesityksen puolesta, joka lopulta  voitti kokouksessa käydyn äänestyksenTähän päätökseen päädyimme varmistettuamme hallitukselta, että onhan tavoitekohdassa varmasti tarkoituksena tarkastella partiotoiminnan esteitä sekä syrjiviä, toiseuttavia ja rasistisia rakenteita, ja pohtia niiden purkamista. 

Tavoitteen sanoitus aiheutti kokouksessa hyvin paljon keskustelua, minkä vuoksi muotoilimme yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa allaolevan ponsiesityksen aiheesta. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. 

Suomen Partiolaisten hallitus käy strategiassa mainitun maahanmuuttajataustainen -termin kohdalla keskustelun ja kuulee monipuolisesti asiantuntijoita, jotka tuntevat käsiteltävän asian monipuolisesti.  Keskustelun jälkeen hallitus tekee tarvittaessa esityksen seuraavalle jäsenkokoukselle.  

Lisäksi Suomen Partiolaisten hallitus käyttää jatkossa asiantuntijakuulemisia ja kokemusasiantuntijakuulemisia valmistellessaan pitkäkestoisia päätöksiä niin päätösten sisällön kuin siitä viestimisessä käytettävän kielen osalta. 

Halusimme ponnellamme kiinnittää hallituksen huomion siihen, että paras osaaminen moninaisuuden ymmärtämiseen ja sanoittamiseen ei löydy aina järjestön sisältä. Peruskirjaprosessi on erinomainen esimerkki siitä, miten luonnosvaiheessa on kuultu erilaisia asiantuntijatahoja ja muokattu tekstiä saadun palautteen pohjalta, jotta kieli olisi mahdollisimman inklusiivista ja osuvaa. Tämän ponnen myötä toivomme, että meillä on jatkossa päätöksenteon tukena paras mahdollinen asiantuntemus, jota on hyödynnetty aktiivisesti jo valmisteluvaiheessa. 

Sitten vielä yleisesti viestinnästä 

Vaikka keskustelu oli läpi kokouksen rakentavaa, olisi erityisesti strategiakohdan ja siihen esitettyjen toivomusponsiesitysten ympärillä havaittavissa aikamoista hämminkiä ja tiivistahtisia kokoustilanteiden muutoksia. Eriisten esitysten ja niiden pohjalta tehtyjen päätösten valmistelua olisi voinut tehdä paremmin ajan kanssa, mikäli olisimme delegaatioina tienneet paremmin toistemme kokouksen aikana syntyneistä ajatuksista ja näkemyksistä. Tällöin hyvän päätöksenteon periaatteet olisivat voineet toteutua tämänpäiväistä paremmin, kun muiden ehdotuksiin olisi voinut tutustua paremmalla ajalla.  

Osaltaan tämä varmasti johtui etäolosuhteista, joiden vuoksi viestiminen muiden delegaatioiden kanssa omista aikeista ei ollut aivan yhtä luontevaa, kuin tavallisessa jäsenkokouksessa. Hämeen Partiopiirin ponsi, joka asetettiin yhteiselle Teams-kanavalle kaikkien delegaatioiden kommentoitavaksi kuitenkin osoitti, että ripeälläkin aikataululla on mahdollista tehdä muita piirejä osallistavaa valmistelutyötä. Siitä haluamme heitä vielä erikseen kiittää.  

Toivommekin vahvasti, että kun seuraavan kerran näemme taas toisemme jäsenkokouksen merkeissä, toivottavasti silloin livenä, käymme enemmän vuoropuhelua delegaatioiden välillä. Sekä kokouksen aikana, että myös sitä ennen. Näin meillä on mahdollisuus saada kokouksesta entistäkin sulavampi ja sopuisampi, kun asioista voidaan keskustella jo kokouksen ulkopuolella etukäteen esimerkiksi resoluutiotoimikunnan muodossa. Tiivis delegaatioiden yhteistyö luo myös kaikille delegaatioille niiden koosta riippumatta enemmän paikkoja vaikuttaa kokouksen lopputulokseen ja saada äänensä kuuluville.  

Tällaista avoimuuden henkeä lupaamme omalta osaltamme pyrkiä seuraavassa jäsenkokouksessa lisäämään muun muassa kirjoittamalla kantojamme auki nykyistä paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa sekä toteuttamalla avoimempaa ja keskustelevampaa demokratiaa vuoden 2022 Jäsenmötessä.

Näihin talkoisiin haastamme myös muut piirit mukaan!  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *