Näin luot osallistujille turvallisen harrastusympäristön turvallisemman tilan periaatteiden avulla

Partio kuuluu kaikille! Partioon on jokainen tervetullut riippumatta yksilön ominaisuuksista, kuten ulkonäöstä tai sukupuolesta, tai yksilön elämänkatsomuksesta, kulttuurista, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilasta. Jotta partio oikeasti kuuluisi kaikille, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaista toimintaympäristöä luomme johtaessamme ryhmiä, järjestäessämme tapahtumia tai vaikka osallistuessamme johtajaneuvostoihin.  

Turvallinen ja vuorovaikutteinen toiminta on partiotoiminnan ydintä. Partiolainen sitoutuu jo sudenpennusta lähtien kunnioittamaan toista. Kunnioitus toisia kohtaan onkin turvallisemman toiminnan kulmakivi. 

Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään yhteisönä luomaan käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan tai toimintaan osallistuvat tuntemaan olonsa turvalliseksi. Turvallisuudella tarkoitetaan tässä fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Turvallisemman tilan toteutuessa kaikki voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa tai huolta tulla loukatuksi, kiusatuksi, vähätellyksi tai satutetuksi millään tavalla. 

Turvallinen harrastusympäristö ei ole pelkästään yhden ihmisen vastuulla, vaan jokainen toimintaan osallistuva tuo ympäristöön tietoisesti tai tietämättään turvallisuutta tai turvattomuutta. Luomalla raamit turvalliselle toiminnalle, takaamme jokaiselle partiolaiselle mahdollisimman hyvän ja turvallisen ympäristön harrastaa partiota. Kokemukset turvallisuudesta motivoivat luomaan myös muille parempaa ympäristöä 

Aina vaikeita tilanteita ja kiusaamista ei pystytä kokonaan välttämään, mutta turvallisemman tilan periaatteiden kautta voimme antaa keinoja turvallisen ja hyvän harrastusympäristön luomiseen ja tällä tavoin puuttua mm. kiusaamiseen partiossa.  

Esimerkki turvallisemman tilan periaatteista lippukunnan käyttöön 

Ollaan avoimia
 • Otetaan uudet aiheet ja ihmiset vastaan ennakkoluulottomasti 
 • Muistetaan, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla tai osallistua, vaan jokainen yksilö on erilainen ja yhtä arvokas 
 • Kuunnellaan avoimesti toisten kokemuksia 
Kannustetaan ja annetaan tilaa
 • Pidetään huolta, että kaikilla on mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin ja keskusteluun. 
 • Kannustetaan kaikkia jakamaan mielipiteitään ja kokemuksiaan oman halunsa mukaan. Onko ryhmässä jäseniä, jotka jäävät usein kuulematta tai joiden päälle puhutaan? Pidetään huolta, että myös he tulevat kuulluksi. 
Kunnioitetaan kaikkia
 • Annetaan kaikkien olla omia itsejään toisia kunnioittavalla tavalla 
 • Kiinnitetään huomiota sanavalintoihin, ei käytetä syrjivää, väheksyvää tai vihamielistä kieltä, ei suljeta ketään pois keskustelusta 
  • Muistetaan, että syrjivä puhe ei välttämättä ole suoraa puhetta, vaan syrjivää ilmapiiriä voi rakentaa ”vahingossa” (esim. seksuaalivähemmistöjä syrjivä puhe keskustelussa, jossa oletetaan, että kaikkihan täällä on heteroja) 
Muistetaan kaikkien omat rajat
 • Jokaisen ihmisen omia asettamiaan rajoja esimerkiksi liittyen koskemattomuuteen tai jaksamiseen täytyy kunnioittaa 
 • Kenenkään ei tarvitse perustella rajojaan tai tulla kyseenalaistetuksi asettamistaan rajoista.  
 • Aktiviteetteja tehdessä huomioidaan se, että ei ole pakko leikkiä leikkejä, joissa kosketetaan tai jotka muuten tuntuvat epämukavalta ryhmäläisen mielestä. Osallistumiseen voi kannustaa, mutta ei painostaa. Ei tarkoittaa aina ei. 
 • Etäkokouksissa muistetaan se, että kameraa ei ole pakko pitää päällä, mikäli osallistuja ei sitä halua tehdä 
Ei oleteta
 • Jokaisella on oikeus määritellä itsensä  
 • Ei tehdä (ääneen) oletuksia ja yleistyksiä kenenkään taustoista, terveydentilasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, perheestä, uskonnosta, kansallisuudesta jne. 
 • Kaikki tekevät oletuksia joka tapauksessa, mutta omat oletukset on hyvä pyrkiä tiedostamaan ja kyseenalaistamaan  
  •  esim. onko ryhmäsi nuori sanonut olevansa tyttö? Vai oletko tehnyt oletuksen ulkoisten tekijöiden perusteella?  
 • Annetaan siis tilaa kaikkien kertoa itsestään juuri niin paljon kuin haluavat  
 • Vältämme olettamasta (ääneen), jotta kaikilla on tila olla oma itsensä ja mahdollisuus kasvaa omassa identiteetissään  
Puututaan
 • Mikäli todistetaan huonoa käytöstä, kiusaamista tai häirintää, siihen puututaan. Tai pyydetään jotakuta muuta puuttumaan jos ei itse pystytä 
 • Apua voi pyytää monelta taholta: Ryhmän johtaja, luotsi, lippukunnan turva-aikuinen, lippukunnanjohtaja, valmentaja, PäPan toimiston lippukuntakoordinaattorit 
Annetaan tilaa myös kysymyksille ja erehdyksille
 • Jokainen mokaa joskus, mokasta otetaan vastuu ja pyydetään anteeksi 

Miten periaatteita hyödynnetään 

Esimerkkiperiaatteita voi ja kannattaa hyödyntää kaikilla ikäkausilla ja johtajien keskuudessa. Listaa voi hyödyntää uuden ryhmän alkaessa tai jo toiminnassa olevan ryhmän käytänteiden tarkistamisessaLippukunnan ja johtajiston toiminnan kehittämisessä tai lippukunnan pelisääntöjä luodessa on tärkeää ottaa huomioon turvallisemman tilan periaatteet ja luoda lippukunnalle esimerkkien pohjalta omaan käyttöön muokatut periaatteet tai pelisäännöt. 

Periaatteet kannattaa käydä yhdessä kohta kohdalta läpi kokouksessa tai johtajaneuvostossa avoimesti keskustellen siitä, miten jokainen kohta toteutuu lippukunnassa tai ryhmässä. Keskustelun johtajana on hyvä olla ryhmän johtaja tai lippukunnan turva-aikuinen, joka huolehtii, että keskustelu on rakentavaa ja kaikki tulevat kuulluksi. Erityisen tärkeää on huomioida, että jokaisen yksilön kokemus turvallisuudesta on erilainen. Se, että osa kokee toiminnan itselleen turvalliseksi ja mukavaksi ei tarkoita, että se on sitä kaikille. Läpikäynnin jälkeen on hyvä myös antaa mahdollisuus kaikille ottaa myöhemmin yhteyttä ja kertoa kokemuksistaan ja toiveistaan kahden kesken. Kaikkea ei ole helppo sanoa kaikkien kuullen. 

Turvallisuutta voi lisätä ryhmien kokouksissa, johtajaporukassa tai projekteissa luomalla yhteiset pelisäännöt, joihin sisällytetään turvallisemman tilan periaatteita. Yhteisten pelisääntöjen luominen on yhtä hyödyllistä kaikilla ikäkausilla. Aukikirjoitetut säännöt tai periaatteet auttavat määrittämään ja muistamaan yhteiset linjat siitä, miten vartiossa tai johtajaporukassa kuuluu kohdella toisia. 

Kiinnittämällä huomiota etukäteen turvallisemman tilan luomiseen, ehkäistään kiusaamista ja häirintää, ja luodaan mahdollisimman monelle hyvää oloa ja iloa harrastaa.  

Partion materiaaleja turvallisempien ja saavutettavampien tapahtumien rakentamiseen: 

Suomen partiolaisilla on partiotapahtumien saavutettavuusohje, joka auttaa saavutettavuuden huomioimisessa partiotapahtumassa. Ohjeessa on myös yksi versio turvallisemman tilan periaatteista: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/09/Partiotapahtumien-saavutettavuusohje.pdf 

Tapahtumille ja kursseille on luotu Helppo tulla-tunnus, joka auttaa järjestäjiä huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Huomioimalla Helppo tulla-tunnuksen eri osioita rakennetaan turvallisempaa tilaa. Erityisesti Hyvä olla-osio liittyy henkiseen turvalliseen tilaan:https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/  

Kirjoituksessa käytetyt turvallisemman tilan periaatteet eivät ole itsekeksittyjä vaan ne on rakennettu yhdistellen ja mukaillen muutaman eri tahon turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteista voi lukea lisää esim. alla olevien linkkien kautta  

https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-periaatteita.pdf   

https://www.ruskeattytot.fi/turvallisempien-tilojen-periaatteet-/-rt-live  

Tämä on blogisarja, jossa käsitellään kerrallaan yhtä tai useampaa turva-aikuisen pestiin tai lippukunnan arkeen liittyvää asiaa. Blogissa on tarkoitus antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä uusiin tai hankaliin tilanteisiin. Kaikki tekstit tallennetaan turva-aikuisen pesti -sivulle, jotta voit palata niihin myös myöhemmin.

Kuva: Julius Kuula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *