Erimielisyydet ovat väistämättömiä ihmisten, kaveriporukoiden, koulukavereiden tai perheen kesken. Erimielisyyksiä voi tulla isoista ja pienistä asioista, ne voidaan ratkaista ja puhua läpi tai sitten voidaan huomata, että joihinkin asioihin suhtaudutaan tai niistä ajatellaan eri tavalla. Tilanteissa, joissa kohtaa erimielisyyksiä, oppii käsittelemään omia tunteitaan ja erityisesti pettymyksen ja kiukun tunnetta sekä oppii myös sopimaan ja selvittämään riitoja.  

Kiusaamistilanne on kuitenkin erilainen, kuin kahden tasavertaisen nahistelu, erimielisyys tai riidanpuuska. Kiusaamistilanteessa kiusattu on alakynnessä ja heikommassa asemassa, kun taas kiusaaja vahvempi, joko fyysisesti isompi tai vanhempi tai persoonaltaan vahvempi. 

Kiusaaminen voi olla fyysistä, lyömistä tai tönimistätai psyykkistä ja sanallista, nimittelyä, pilkkaamista, ulkopuolelle jättämistä, väheksyntää. Jotain sellaista, millä pyritään tuottamaan toiselle paha mieli ja loukkaamaan toista.  

Kiusaamiseen pitää puuttua aina

Partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa. Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua yksilölliset ominaispiirteet huomioiden. Partio on harrastus, johon kaikki ovat tervetulleita ja yhteisö, jossa jokaisella tulee olla mahdollisuus olla oma itsensä. Kiusaamiseen tulee puuttua heti ja sitä tulee ennaltaehkäistä.  

Kiusaamistilanteita voi sattua niin lasten kuin aikuistenkin välillä. Yleisempiä ne saattavat olla lasten keskuudessa tai voi olla, että ne tulevat esiin helpommin. Aikuisten välillä tapahtuva kiusaaminen on usein psyykkistä, kuten vähättelyä tai ulkopuolelle jättämistä, ja sanallista, kuten selän takana puhumista tai ilkeämielistä vihjailua.  

Kiusaamista voi tapahtua myös etäpartiossa ja nykyään kiusaamista esiintyy valitettavan paljon sosiaalisessa mediassa ja netissä. Netissä tapahtuvan kiusaamisen erityspiirteitä ovat mahdollisuus nimettömyyteen ja kasvottomuuteen, nopea tempoiseen viestittelyyn ja isoon yleisöön. Usein juuri nopean tahdin vuoksi tunteet kuumenevat helposti ja ylilyöntejä tapahtuu herkemmin. Kokemus kiusatuksi tulemisesta on kuitenkin sama, tapahtui kiusaaminen netissä tai kasvokkain. Internet ei myöskään anna kenellekään lupaa käyttäytyä asiattomasti tai kiusata muita. Etäpartiokerroille on hyvä myös luoda omat säännöt ja käydä niissä läpi, miten netissä ja somessa pitää käyttäytyä ja miten toista on myös kunnioitettava netissä.  

Johtajan ja turva-aikuisen rooli hankalissa tilanteissa

Tapahtui kiusaaminen sitten kenen välillä tahansa, on lippukunnan johtajilla ja aikuisilla velvollisuus puuttua tilanteeseen. Kiusaamistilanne on otettava puheeksi, aiheesta on puhuttava kaikkien osapuolien kanssa ja myös muun ryhmän kanssa. On hyvä koettaa selvittää, mistä tilanne on saanut alkunsa. Lasten kohdalla kiusaamista saattaa tapahtua myös koulussa tai muissa harrastuksissa ja näissä tilanteissa tarvitaan erityisesti huoltajan apua tilanteeseen puuttumiseen.  

Kiusaamistilanteessa olisi tärkeää, että jokainen osapuoli ymmärtää kiusaamisen olevan väärin, ymmärtää miten tilanteessa on toimittu väärin ja miten vastaavissa tilanteissa osataan jatkossa toimia toisin ja mitkä ovat lippukunnan yhteiset pelisäännötJos kiusaaminen ei lopu tai toistuvasti se alkaa uudestaan, täytyy miettiä voiko muita kiusaava osapuoli jatkaa harrastusta, jos hän ei osaa toimia yhteisön sääntöjen mukaan.  

Turva-aikuisen rooli on tukea lippukunnan johtajia hankalissa ja haastavissa tilanteissa, kuten kiusaamistilanteissa. Turva-aikuinen voi antaa tilanteissa neuvoja tai toiminta vinkkejä, hän voi toimia kuuntelevana korvana, hän voi toimia ryhmän ulkopuolisena selvittelijänä tai hän voi olla tilanteesta yhteydessä mm. piirin lippukuntakoordinaattoriin. Turva-aikuinen voi myös olla lippukunnassa aikuinen, jolle kiusaamisesta tullaan kertomaan. Varsinkin johtajiston kesken turva-aikuinen on toivottavasti helposti lähestyttävä tyyppi, jonka hihasta on tarpeen tullen helppo nykäistä.  

Keinoja puuttua kiusaamiseen

Partion oma Mukavasti yhdessä– ohje. Ohje on osa partion Turvallisesti yhdessä-kokonaisuutta ja sen alle on koottu paljon vinkkejä kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen partiossa. Turva-aikuisen on hyvä itse tutustua kokonaisuuteen mutta myös kannustaa kaikkia ryhmänjohtajia käymään läpi ohjetta. Ohjeesta löytyy mm. kattavat ohjeet, miten kiusaamistilanteisiin puututaan 

Lippukunta Pohjan Veikkojen Puuttumisen portaista löydät ohjeita partionjohtajalle toimimiseen kiusaamistilanteissa, häiritsemistilanteissa ja sääntöjen rikkomistilanteissa.  

MLL:n sivuilta voi lukea lisää nettikiusaamiseen puuttumisesta ja miten tukea lasta turvalliseen netin käyttöön. Ohjeista saa mm. hyviä ideoita etäpartion sääntöjen luomiselle.  

MLL:n opetusmateriaalista 4.–6.-luokkalaisille löydät hyviä ohjelmaideoita siitä, miten nettikiusaamisesta voidaan käsitellä.  

Etäpartioon on hyvä sopia omista käyttäytymissäännöistä, kuten

  • Kuunnellaan toista, annetaan kaikille mahdollisuus puhua ja ei puhuta päälle
  • Kysellään kaikkien kuulumisia ja muistetaan kuunnellaan myös, mitä heille kuuluu
  • Annetaan kaikille rauha keskittyä kokoukseen ja johtajalle rauha johtaa kokousta
  • Kutsutaan kaikki tasapuolisesti mukaan, niin kuin lähikokouksissakin. Esim. keskusteluryhmiin ja peleihin
  • Ketään ei kiusata, haukuta tai kohdella ikävästi. Netissä tai etäkokouksessa ei voi sanoa mitään sellaista, mitä ei voi sanoa kasvotustenkaan

 

Tämä on blogisarja, jossa käsitellään kerrallaan yhtä tai useampaa turva-aikuisen pestiin tai lippukunnan arkeen liittyvää asiaa. Blogissa on tarkoitus antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä uusiin tai hankaliin tilanteisiin. Kaikki tekstit tallennetaan turva-aikuisen pesti -sivulle, jotta voit palata niihin myös myöhemmin. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *