Piirineuvoston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 20.3. Teamsin välityksellä. Sääntömääräisten vuoden 2020 toimintakertomuksen ja talousarvion sekä vuoden 2022 jäsenmaksujen lisäksi kokouksen asialistalla oli muun muassa hallitusohjelma kaudelle 2021-2022, vuoden 2022 toiminnansuunnittelun lähetekeskustelu ja käynnissä oleva partion henkilöstöorganisaatiouudistus, josta piirineuvosto tekee päätöksen syyskuun kokouksessaan.

Kokousta edeltävällä viikolla pidettiin piirineuvoston talousilta, jonka alussa piirin talouspäällikkö Johanna Kanerva ja toiminnanjohtaja Mimmu Mannermaa pitivät neuvoksille talouskoulutuksen. Koulutusosan jälkeen kävimme Johannan johdolla läpi piirin vuoden 2020 tilinpäätöksen. Erillinen talousilta mahdollistaa neuvostolle syvällisemmän ja laajemman käsittelyn tilinpäätökseen, kuin mitä pelkästään kokouksessa olisi aikataulun puitteissa mahdollista käydä. Talousiltoja järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja syksyllä seuraavan vuoden talousarviosta.

Neuvoston kokousviikonloppu alkoi jo perjantai-iltana, jolloin pidettiin neuvoston Iltakoulu. Tällä kerta iltakoulussa oli kaksi aihetta. Alkuun tutustuimme piirinjohtaja Matti ”Masa” Mannosen johdolla strategiakauden 2021-2026 mittareihin ja niiden piirikohtaisiin tavoitearvoihin. Lauantain kokoukselle piirihallitus esittää vain yhdelle mittarille piirikohtaista tavoitearvoa tässä vaiheessa, sillä monista uusista mittareista meillä ei ole vielä riittävästi tietoa, jotta niille voisi asettaa tässä vaiheessa mielekkäästi tavoitearvoja piirille. Muiden mittareiden kohdalla tavoitearvoja kuusivuotiselle strategikaudelle katsotaan vielä myöhemmin tänä vuonna piirineuvoston syyskauden kokouksissa.

Illan toisena aiheena oli piirin varajohtajan Emma Vartialan johdolla käyty keskustelu partion henkilöstöorganisaatiouudistuksesta, johon neuvokset ovat kevään aikana osallistuneet sekä Suomen Partiolaisten järjestämien webinaarien, että niiden pohjalta piirissä käytyjen omien keskusteluiden kautta. Iltakoulun aiheena oli tällä kertaa enemmän kerrata jo saatuja tietoja aiemmista tapahtumista, jotta kaikki neuvokset olisivat samalla tietopohjalla lauantain kokouksessa.

Piirineuvoston kevätkokous (2/2021) alkoi lauantaina klo 9.30 Teamsin välityksellä. Piirineuvoksia oli paikalla iso joukko, sillä äänivaltaisten 29 jäsenen lisäksi linjoilla oli myös 7 varajäsentä, joilla ei ollut kokouksessa äänivaltaa varsinaisen jäsenen osallistuessa kokoukseen. Kokouksen aluksi neuvosto kuuli hallitusten jäsenten katsauksen toiminnastaan, mitä on tapahtunut sitten tammikuun piirineuvoston kokouksen ja mitä on tarkoitus tapahtua tämän kokouksen ja syyskuun kokouksen välillä.

Hallituksen jälkeen vuorossa oli raportointi toiminnasta ja vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa, jossa tällä kertaa Partioneuvostossa piiriä edustavien partioneuvosten lisäksi saimme kuulumisia edellisenä viikonloppuna pidetyistä laajennetuista valiokunnista. Laajennettu valiokunta kokoaa yhteen toiminnanalan edustajat piireistä, FiSSc:enistä (Finlands Svenska Scouter R.F.) ja Suomen Partiolaisista, piiriä laajennetuissa edustaa yleensä toimialasta vastaava hallituksen jäsen tai ryhmän puheenjohtaja. Pohjustuksena seuraavassa kuussa pidettävää Partioneuvoston kevätkokousta varten piirineuvokset kertoivat partioneuvoksille kokemuksiaan kuluneesta strategikaudesta 2015-2020, jonka arviointi on yhtenä partioneuvoston kevätkokouksen aiheena.

Vielä ennen lounasta kokouksen asialistalla olivat jo edellisenä iltana alustettu partion strategian mittarit ja piirikohtaiset tavoitearvot sekä hallitusohjelma vuosille 2021-2022. Tässä kokouksessa piirihallitus esitti, että yhdelle mittarille asetettaisiin tavoitearvo tässä vaiheessa ja muiden mittareiden kohdalla tavoitearvoja katsotaan syyskauden kokouksissa. Piirineuvosto kävi laajaa keskustelua siitä, mitä piirin laajuinen partioprosentti 6,76 % vuonna 2026 tarkoittaa lippukuntien näkökulmasta, ja lopulta hyväksyi yksimielisesti hallituksen pohjaesityksen.

Piirihallitus oli valmistellut toimikaudelleen 2021-2022 hallitusohjelman uuden strategian ja käynnissä olevien partion tavoitteiden pohjalta. Hallitusohjelma jakaantuu strategian mukaisesti kolmeen pääkohtaan: Kasvu, Taidot onnistua ja Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Jokainen pääkohta jakautuu vielä 2-3 alakohtaan seuraavasti. Kasvun alakohtia ovat Kasvuviestintä, Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen ja Ta-Sa-Va jäsenpito. Taidot onnistua kaksi alakohtaa ovat Alueellinen yhteistyö ja Kestävä kehitys. Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä kohdalle esitettiin kolmea alakohtaa Pestauskulttuuri, Kiitoskulttuuri ja Monipuolinen ja monimuotoinen koulutus. Neuvosto pääsi ensimmäistä kertaa kautensa aikana äänestämään Kira Järveksen tehdessä lisäysesityksen, jota Jonna Härmä kannatti. Järveksen lisäysesityksessä kohtaan Taidon onnistua lisättäisiin kolmas alakohta Dialogitaidot. Lisäysehdotuksesta käydyn keskustelun päätteeksi neuvosto siirtyi lounastauolle, jonka jälkeen pidetyssä äänestyksessä lisäysehdotus voitti äänin 17 – 12, äänestyksessä annettiin myös 1 tyhjä ääni.

Jännittävän äänestyksen jälkeen oli vuorossa neuvosten tuomat lippukuntaterveiset omilta alueiltaan. Yleisten kuulumisten lisäksi neuvoksia oli tälle kertaa ohjeistettu kysymään vuoden 2022 adventtikalenteri kampanjaa varten, olisiko vielä jotain mitä piiri tai Suomen Partiolaiset voisivat tehdä lisää lippukuntia tukeakseen kampanjassa.

Partion henkilöstöorganisaatiouudistuksesta (Henku) neuvostolle tuli kertomaan Suomen Partiolaisten talousjohtaja Panu Räsänen. Panun johdolla kävimme läpi Suomen Partiolaisten ja piirien välillä luonnosteltua sopimusta henkilöstöresurssien ostamisesta uudessa toimintamallissa. Vaikka linja Porvooseen välillä tökki, eivät yhteyshaasteet onneksi estäneet neuvoksia haastamasta Panua mieltään askarruttaneissa kysymyksissä.

Panun vierailun jälkeen oli vuorossa kevätkokouksen sääntömääräisten asioiden osuus, kun neuvosto päätti hallituksen esityksen mukaisesti pitää vuoden 2022 piirin jäsenmaksut samana kuin vuonna 2021. Jäsenmaksujen jälkeen vaihdoimme tulevasta vuodesta menneeseen, kun piirineuvostolle esitettiin hyväksyttäväksi vuoden 2020 toimintakertomus sekä tilinpäätös. Molemmat hyväksyttiin yksimieliesti ja vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Viimeisenä kokousasiana siirryttiin taas miettimään tulevaa vuotta 2022 kun piirineuvosto kävi lähetekeskustelun vuoden 2022 toiminnansuunnittelusta. Neuvokset jakautuivat pienryhmiin toimialoittain ja yhdessä toimialasta vastaavan hallituksenjäsenen kanssa pohdittiin vuoden 2022 toiminnan suuria linjoja. Kokouksen jälkeen piirineuvokset on jaettu oman kiinnostuksensa mukaan piirin kahdeksan ryhmän kummineuvoksiksi, jotka tuovat ryhmän ja sen alaisten toimikuntien toiminnansuunnitteluun lippukuntanäkökulmaa. Kummineuvostoiminta on piirissä uusi kokeilu, jolla pyritään parantamaan lippukuntaäänen kuulumista piirin toiminnansuunnittelussa piirineuvostoa hyödyntäen.

Muissa esille tulevissa asioissa piirineuvokset ja -hallitus saivat tervehdyksen vuonna 2022 järjestettävältä Finnjamboree Kajolta, kun Susanna Pyörre vieraili lyhyesti kokouksessa kertomassa Kajosta ja sen kuulumisista. Susannan vierailun jälkeen todettiin vielä seuraavan kokouksen asialistalla olevia asioita, joita syyskuussa ovat ainakin vuoden 2022 toimintasuunnitelman ensimmäinen käsittely, partion henkilöstöorganisaatiouudistukseen mukaan lähtemisestä päättäminen ja tilannekatsausta käynnissä oleviin lippukuntaprojekteihin. Näiden lisäksi asialistalla ovat ainakin vakiintuneet kokouskohdat hallituksen kuulumisista, raportti vaikuttamistyöstä Suomen Partiolaisissa sekä lippukuntaterveiset. Kokouksen puheenjohtaja päätti kevätkokouksen klo 16.50, joka oli minuutilleen sama, kuin mitä kokouskutsun aikataulussa oli arvioitu.

Partioterveisin,

Iiro Lehtiniemi

Puheenjohtaja

Piirineuvosto 2021-2022

Pääkaupunkisedun Partiolaiset ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *