Kesä tuo tullessaan odotetun tauon viikkotoiminnasta ja lomaa partiosta. Kesä ei kuitenkaan ole tae siitä, että johtajat pääsisivät kirmaamaan kesälaitumille, sillä kesä on parasta aikaa järjestää pidempiä leirejä.

Leirit mahdollistavat partiotaitojen oppimisen, kertaamisen, vaalimisen sekä niiden hyödyntämisen käytännössä. Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, ohjelmaa, vaelluksia ja leiriolympialaisia. Monet lapset ja nuoret odottavat leirejä todella paljon.

Leirit eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan vaativat usein monen kuukauden valmistelun johtajilta. Ennen leiriä pitää rakentaa ja valmistella leiripaikkaa, ja leirin jälkeen paikat taas puretaan, siistitään ja tyhjennetään. Leirit tuovat myös mukanaan monenlaisia haasteita. Leiriläiset ovat pitkiä aikoja poissa kotoa, usein tuntemattomassa ympäristössä metsän helmassa ja Suomen kesän armoilla sääolojen suhteen.

Miten sitten varmistaa johtajien jaksaminen ja vireystila kesäleirillä? Jo kliseeksi muodostunut sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” toimii leirien toteutuksen onnistumisen takeena. Kun aikataulut, tarvikkeet, ohjelma, huolto sekä johtajaresurssit ovat loppuun asti mietittyjä, on mahdollista välttää johtajien väsymys ja kuormittuminen pitkilläkin leireillä.

Kuva: Hanna Kimmonen

Alla löytyy muutamia muistutuksia ja vinkkejä siitä, miten jaksamista ylläpidetään leirin suunnittelussa ja toteutuksessa:

ENNEN LEIRIÄ:

 • Aloittakaa leirin staabin kokoaminen ja leirin suunnittelu kokousten ja työryhmien avulla jo hyvissä ajoin talvikaudella ja järjestäkää leirikokouksia säännöllisin väliajoin. Jokaisella pidetyllä kokouksella tulisi olla oma päämäärä – mitä kyseisessä kokouksessa tulisi päättää, jotta varmistetaan leirin sujuva toteutuminen.
 • Panostakaa sisäiseen viestintään staabin sekä kaikkien leirille osallistuvien johtajien välillä, jotta kaikki tietävät, missä mennään. Tieto ei todellakaan lisää tuskaa leiriä valmistellessa ja toteuttaessa
 • Valmistelkaa leirin pakkauslista huolellisesti ja varmistakaa kaikilta leirin eri työryhmiltä, mitä varusteita he tarvitsevat voidakseen toteuttaa onnistunut leiri (ohjelma, keittiö, EA, turvallisuus…).
 • Tarkistakaa hyvissä ajoin varusteiden kunto ja huoltakaa ne tarvittaessa
 • Kasatkaa hyvissä ajoin leiritarvikkeet yhteen paikkaan, josta ne on helppo hakea mukaan leirille, eikä niiden etsimiseen tarvitse leirin rakennuspäivinä käyttää enää aikaa
 • Suosikaa parijohtajuutta, jolloin yksittäisen ihmisen kuorma ei kasva liian suureksi. Tämä auttaa myös sairastapausten sattuessa, jolloin ei tarvitse löytää uutta henkilöä tilalle.

LEIRILLÄ:

 • Jättäkää ohjelmaan tyhjää tilaa jokaiselle päivälle. Ei ole mitenkään epätavallista, että jokin ohjelma venyy tai ei mene suunnitelmien mukaan. Siltä varalta on hyvä olla liukumaa päivän aikatauluissa, jotta muutokset eivät aiheuta kenellekään ylimääräistä stressiä tai kiireentuntua.
 • Käykää päivittäin johtajiston kesken läpi seuraavan päivän suunnitelmat ja ohjelma, jotta kaikki pysyvät kartalla ja tietävät missä mennään.
 • Pyrkikää takaamaan jokaiselle johtajalle kunnon yöunet sekä yövahtina toimiville vähintäänkin vapautus aamupäivän ohjelmasta, jotta hekin saavat tarvitsemansa levon.
 • Varmistakaa, että jokaisella leirille osallistuvalla johtajalla on päivittäin myös ohjelmia, josta hän on ”vapautettu”. Tarvitseehan työpäivänkin aikana kahvitauon, miksi ei leirillä voisi taata jokaiselle hengähdys- ja levähdystaukoa?
 • Leirit ovat todella intensiivistä aikaa, koko ajan on hälinää ympärillä ja mahdollisuuksia yksinoloon on hyvin vähän. Luokaa leirille rauhallinen tila, jossa on mahdollista ottaa lepotaukoa hieman syrjemmässä ja viettää hetki vain itsensä seurassa.
 • Kannustakaa leirin johtajistoa avoimuuteen – ja kuunnellaan muita tuomitsematta. Jokainen johtaja on yksilö, jolla on omanlaisensa tarpeet ja keinot oman mielen hyvinvoinnin ylläpitoon.

LEIRIN JÄLKEEN:

 • Muistetaan kunnioittaa kaikkien työpanosta ja kiittää johtajia. Kiitos on lyhyt sana, mutta suuri ele vastaanottajalle

Korona-ajan erityispiirteet

Pandemia-aika on tuonut mukanaan uusia ja erilaisia haasteita leirien järjestämiseen ja toteutukseen. Jo epävarmuus ja jännittäminen sen suhteen, mitkä valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset ja suositukset ovat milloinkin voimassa, ja näihin tulevat äkillisetkin muutokset lisäävät leirinjärjestäjien työmäärää ja -taakkaa.

Kukaan ei halua tuottaa pettymystä leirin osallistujille, mutta vallitseva tilanne valitettavasti asettaa leirin johtajat hankalaan asemaan, mikäli leiri joudutaan perumaan. Lohdutuksena voitaneen kuitenkin tässä vaiheessa todeta, että vaikka tilanne on ikävä, on viimeisen reilun vuoden aikana tapahtunut niin paljon peruutuksia ja muutoksia, ettei pettymyksen tunne enää tule niin isona yllätyksenä osallistujille. Nykyään kaikki ovat tapahtumien suhteen valmiiksi jo hieman varpaillaan.

Toisekseen varmasti harmittaa ”hukkaanheitetty”  aika, energia ja työpanos leiriin valmistautumisessa. Monet miettivät jo leiriä suunnitellessa vaihtoehtoisia ratkaisuja leirille, mikäli suositukset estävät itse leirin toteuttamisen. Nykypäivänä leirin järjestäminen saattaakin viedä vielä enemmän aikaa kuin ennen, jolloin vaihtoehtoisia ratkaisuja ei jouduttu miettimään. On kuitenkin hienoa, että jaksetaan yhdessä suunnitella ja miettiä vaihtoehtoja, eikä heti heitetä pyyhettä kehään vastoinkäymisen ilmaantuessa.

Toki leirin toteutumisessakin on omat haasteensa. Pitää kinnittää huomattavasti aiempaa enemmän huomiota terveysturvallisuuden toteutumiseen sekä riskien ennaltaehkäisyyn. On hyvä varautua myös viestimään etukäteen ratkaisuista ja päätöksistä liittyen terveysturvallisuuteen, sillä tämä on leiriläisten lisäksi huoltajillekin olennaista tietoa tehdessään päätöstä leiriläisen ilmoittamisesta leirille.

Tilanteessa, jossa suunnitelmat menevät uusiksi tai jokin tapahtuma joudutaan kokonaan perumaan, olisi suotavaa käydä leirin järjestäjien kanssa avoin keskustelu siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita tilanne herättää, tai käsitellä asiaa muulla tavalla. Jos tilannetta ei käsitellä mitenkään, voi se pahimmassa tapauksessa vaikuttaa johtajien asenteisiin ja motivaation tulevaisuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *