Piirineuvoston vuoden 2021 kolmas kokous pidettiin lauantaina 11.9. vielä Teamsin välityksellä, sillä tiukentuneet kokoontumisrajoitukset siirsivät kauden ensimmäistä livekokousta myöhemmälle. Kokouksen merkittävin asiakohta oli partion yhteiseen henkilöstöorganisaatioon liittymisestä päättäminen, jonka lisäksi asialistalla olivat muun muassa piirin samoajaleirin ajankohdan päättäminen sekä piirin vuoden 2022 toimintasuunnitelman ensimmäinen käsittely.

Vaikka edellisestä piirineuvoston kokouksesta oli ehtinyt kulua lähes puoli vuotta, ei neuvoston toiminta ole ollut tauolla. Kesän aikana valtaosa neuvoksista otti osaa piirin vuoden 2022 toiminnansuunnitteluun toimien jonkin piirin kahdeksan toiminnanalan kummineuvoksena, tuoden toiminnansuunnitteluun lippukuntanäkökulmaa. Kummineuvostoiminta on tänä vuonna alkanut uusi kokeilu osallistaa piirineuvostoa ja siten tuoda lippukuntien ääntä piirin toiminnansuunnitteluun.

Kokousviikon perjantaina hieman yli puolet neuvoksista kohtasivat toisensa ensi kertaa livenä kauden aikana, kun piirineuvoston iltakoulu pidettiin Partioaseman takapihalla. Tähän iltakouluun ei sisältynyt erillistä asiaosuutta, vaan illan ideana oli mahdollistaa kasvokkain toisten tapaaminen lämpimässä syysillassa kasviskeittoa samalla nauttien. Live-tapahtuma oli selvästi odotettu, suuren osallistujamäärän lisäksi tapahtuma venähti tuntia suunniteltua pidemmäksi neuvosten viihtyessä pimenevässä Töölön illassa.

Piirineuvoston syyskuun kokous (3/2021) alkoi lauantaina klo 9.32 Teamsin välityksellä. Jatkunut etäkokoustaminen ei näkynyt osallistumisaktiivisuudessa ja edellisen kokouksen tavoin linjoilla oli 29 äänivaltaista neuvosta, joiden lisäksi tällä kertaa mukana oli 4 varajäsentä, joilla ei ollut kokouksessa äänivaltaa varsinaisen jäsenen osallistuessa kokoukseen. Aikaisempien kokousten tapaan aluksi neuvosto kuuli hallitusten jäsenten katsauksen toiminnastaan, mitä on tapahtunut edellisen piirineuvoston kokouksen jälkeen ja mitä on tarkoitus tapahtua tämän kokouksen ja marraskuun kokouksen välillä. Osana kohtaa käytiin myös keskustelua siitä, miten piiri voi parhaiten tukea ensi kesän sudenpentu-seikkailija-leirien toteuttamista lippukunnassa tai alueilla. Neuvokset oli ohjeistettu tätä keskustelua varten keräämään alueidensa lippukunnilta tietoa tukitoimenpidetoiveista osana lippukuntakuulumisten kysymistä. Tältä pohjalta neuvosten oli helppoa tuoda alueensa lippukuntien toiveita ja ajatuksia esille keskustelussa.

Hallituksen jälkeen vuorossa oli raportointi toiminnasta ja vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa, jota olivat esittelemässä piirin edustajat partioneuvostossa. Piirineuvosto kuuli SP:ssä vaikuttamisen syyskauden aikataulusta sekä puhuttavista aiheista, kuten Kajon seurannasta ja strategian mittareiden tavoitearvoista. Ennen lounastaukoa neuvosto kuuli tilannekatsauksen käynnissä olevista lippukuntaprojekteista, joita on käynnissä kolme: Keski-Pasilan ja Myllypuron uudet lippukunnat sekä Leppäpirkkojen satelliittikolo Niittykumpuun.

Lounaan jälkeen vuorossa oli kokouksen odotetuin asiakohta, kun piirineuvosto pääsi viimein päättämään liittyykö piiri mukaan partion yhteisen henkilöstöorganisaatioon. Asiaa on valmistelu ja käsitelty kaikissa tämän vuoden neuvoston kokouksissa, jonka lisäksi neuvokset ovat päässeet tutustumaan uudistukseen SP:n järjestämissä webinaareissa sekä käymään uudistuksesta keskustelua useissa neuvoston omissa iltakouluissa. Piirihallituksen valmistelema pohjaesitys oli, että piiri liittyy mukaan uudistukseen.

Neuvosto kävi uudistuksesta kattavan ja monipuolisen yleiskeskustelun tehdystä valmistelusta ja ajatuksistaan uudistuksen vaikutuksista piirin toimintaan. Myös tässä kokouksessa päästiin äänestämään, kun Kira Järves teki muutosesityksen, jota kannattivat Henry Konnos, Onni Lehtikuja, Johannes Lares ja Pyry Vilkko. Muutosesityksessä esitettiin, että piiri ei hyväksy esitettyä palvelusopimusta, vaan käsittelee asian vuoden kuluttua kokouksessaan. Tämän lisäksi piirineuvosto olisi perustanut työryhmän valmistelemaan uusintakäsittelyä. Piirihallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen äänin: 19 – 8, äänestyksessä annettiin myös 2 tyhjää ääntä. Päätöksen myötä piiri liittyy partion yhteiseen henkilöstöorganisaatioon marraskuussa.

Asiakohdan päätteeksi neuvosto hyväksyi yksimielisesti Akseli Konttaksen esittämän ja Johannes Lareksen, Pihla Pitkäsen sekä Siiri Veijosen kannattaman ponnen, jossa hallitukselta toivottiin kehitettäväksi piirineuvoston vuoden 2022 kevätkokoukseen mennessä mittareita tai menetelmiä piirin palvelutason seuraamiseksi henkilöstöorganisaation muutoksen jälkeen. Ponnen hyväksymiseen päättyi piirineuvoston koko alkukauden jatkunut henkilöstöorganisaatiouudistus-urakka. Kokouskohdalle varattu 40 minuuttia ylittyi reippaasti, kun piirineuvosto käytti asiakohdan perusteelliseen käsittelyyn hieman yli kaksi tuntia.

Koska suunniteltu kahvitauko pidettiin edellisen kohdan äänestystauon yhteydessä, jatkoi neuvosto suoraan päivän toiseen suureen kokonaisuuteen, piirin vuoden 2022 toiminnansuunnitelman ensimmäisen käsittelyyn. Hallituksen jäsenet esittelivät vastuutoiminnanalojensa toimintasuunnitelmaluonnosten suuret linjat kuten suuret muutokset, uudet avaukset ja mahdolliset karsimiset aiemmasta toiminnasta. Näiden lisäsi hallituksen jäsenet nostivat esille mistä toiminnanalat olivat käyneet keskusteluja omien kummineuvostensa kanssa sekä pyysivät vielä neuvoksilta ajatuksia vielä mahdollisesti avoinna oleviin kohtiin. Neuvosto merkitsi piirin vuoden 2022 toimintasuunnitelman ensimmäisen version tiedoksi ja käydyn keskustelun pohjalta toiminnanalat viimeistelevät toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi piirineuvoston seuraavassa kokouksessa marraskuussa. Kokousten välillä toimiston johdolla valmistellaan myös toimintasuunnitelmaa vastaava piirin talousarvio vuodelle 2022, jonka piirineuvosto hyväksyy samassa kokouksessa.

Illan viimeisenä päätösasiana oli piirin seuraavasta samoajaleiristä päättäminen. Piirihallitus esitti, että piirin seuraava samoajaleiri tulisi järjestää vuonna 2023, sillä kesällä 2022 on Finnjamboree Kajo ja vuonna 2024 pidetään seuraava piirileiri. Piirineuvosto kävi keskustelua leirin yleisistä tavoitteista ja toteutuksesta, sekä mahdollisesta ajankohdasta, sillä kesällä 2023 järjestetään Koreassa maailmanjamboree sekä mahdollisesti Espoon Partiotuen Väiski. Keskustelun päätteeksi piirineuvosto päätti, että piirin samoajaleiri järjestetään vuonna 2023.

Muissa esille tulevissa asioissa piirineuvoston puheenjohtaja muistutti piirineuvoksia käynnissä olevista aluekohtaisista pestikeskusteluista. Toisena asiana esitettiin piirineuvostolle perustettavaksi kangasmerkkiä partiopaidan hihassa kannettavaksi, mikä saikin kannatusta ja ehkä jo seuraavassa kokouksessa neuvosto pääsee hyväksymään itselleen kangasmerkin tunnukseksi pestistä piirineuvostossa.

Tuttuun tapaan ennen kokouksen päättämistä neuvosto merkitsi tiedoksi tulevan piirineuvoston sääntömääräisen syyskokouksen asialistalla olevia asioita. Marraskuun kokouksen asialistalla ovat sääntömääräisten vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen lisäksi strategian mittareiden piirikohtaisten tavoitearvojen täydentäminen. Näiden lisäksi asialistalla ovat ainakin vakiintuneet kokouskohdat hallituksen kuulumisista, raportti vaikuttamistyöstä Suomen Partiolaisissa sekä Lippukuntaterveiset. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Partioterveisin,

Iiro Lehtiniemi

Puheenjohtaja

Piirineuvosto 2021-2022

Kuva: Tilma Nieminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *