Partion tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta partion paikallisyhdistyksille, eli lippukunnille on lanseerattu Kestävästi partiossa -tunnus, joka pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa.  

Pääkaupunkiseudulla jo yhdeksälle lippukunnalle on myönnetty Kestävästi partiossa -tunnus, ja heidät palkittiin edelläkävijöinä 26.10. järjestetyssä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirin kokouksessa. Yksi näistä lippukunnista on Lauttasaaren Luotsitytöt, joka on ollut ensimmäisten joukossa tunnuksen saaneista lippukunnista.

”Huomasimme, että lippukuntamme täyttää jo valmiiksi tosi monta kohtaa vaadituista kriteereistä ja niin päätimme hakea tunnusta”, toteaa lippukunnan ympäristövastaava Jutta Alho. Vaikka tunnuksen eteen ei lippukunnassa tarvinnut ponnistella kovasti, on kestävän kehityksen asioihin lippukunnassa kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa.

”Lippukunnassamme sosiaalinen kestävyys on huomioitu jo ennestään varsin hyvin. Olemme osallistuneet mm. Punainen sulka -keräykseen, jonka kautta hankimme lippukunnallemme lainavarusteita. Lainavarusteet ovatkin olleet aktiivisessa käytössä.” Jutta iloitsee.

Osana ympäristövastaavan pestiään Jutta on luonut lippukunnalle ympäristöohjelman ja vastaa sen toteutumisesta. Tavoitteena on löytää kehittämisen kohteita ja kehittää lippukunnan toimintaa ympäristömyönteisempään suuntaan.

”Yksilön omalla toiminnalla on myös hyvin tärkeä rooli partiossa ja yleisesti johtamisessa. Ympäristövastaavana yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin toimia esimerkkinä lippukunnassa.”

Haastavimmiksi kehityskohteiksi Jutta on kokenut lippukunnan kämppään, kokoontumistiloihin ja hankintoihin liittyvät asiat. Näissä näkyvät kuitenkin myös konkreettisimmat teot, kuten hulekaivon rakentaminen lippukunnan kämpälle.

”Hankinnoissa ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollisuutta tai resursseja ostaa kestävintä vaihtoehtoa esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi”, Jutta harmittelee.

Tärkeintä Jutan mielestä on kuitenkin tarttua toimeen ja niin hänen lippukuntansa on tehnyt. ” Olemme aktiivisesti huomioineet kehityksen kohteita lippukuntamme toiminnassa ja tarttuneet konkreettisiin tekoihin. Iso askel on jo se, että ympäristöasiat ylipäätään huomioidaan ja tässä lippukuntamme lanseeraama ympäristövastaavan pesti on hyvä konkreettinen esimerkki.”

26-vuotias Jutta lähti itse ympäristövastaavan pestiin kiinnostuksesta ympäristöasioita kohtaan ja on kokenut, että sillä on ollut iso merkitys myös omaan toimintaan elämässä.

”Ympäristö ja kestävä kehitys koskettavat meitä kaikkia ja ovat lähiaikoina olleet myös mediassa aktiivisen keskustelun aiheena”, Jutta toteaa. ”Mielestäni on tärkeää pysyä pulssilla ja partiolaisina kannamme myös vastuuta – emme pelkästään nykyhetkestä vaan tulevaisuudesta laadukkaan partiokasvatuksen myötä. Siksi partio on ihan paras paikka vaikuttaa! BP:n sanomaa mukaillen: ”meillä on vastuu jättää maailma paremmaksi kuin itse sen löysimme”.

Näin pääset alkuun:

1. Tartu toimeen! Aloittaa voi heti ainakin viemällä asiaa omaan lippukuntaan.

2. Osallistukaa lippukuntanne kanssa valtakunnalliseen tempaukseen kuten siisti biitsi tai Euroopan jätteenvähentämisviikkoon

3. Tutustukaa yhdessä lippukuntanne lähiretkeilymahdollisuuksiin ja toteuttakaa lähtiretki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *