Piirineuvoston vuoden neljäs kokous pidettiin lauantaina 13.11.2021 Hotelli Rantapuistossa. Kokous oli neuvoston kauden ensimmäinen live-kokous, kun sen hetkinen koronatilanne mahdollisti samassa tilassa kokoustamisen neuvoston ja piirihallituksen voimin. Marraskuun kokous on neuvoston sääntömääräinen syyskokous, minkä johdosta kokouksen esityslistalla oli paljon sääntömääräisiä asioita, kuten vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja siihen pohjautuvan budjetin hyväksyminen sekä hallituksen jäsenmäärän päättäminen vuodelle 2022. Näiden lisäksi piirineuvosto sai käsiteltäväkseen piirihallituksen valmistelemat ehdotukset kolmen strategiakauden 2021–2026 mittarin piirikohtaisiksi tavoitearvoiksi.

Kokousviikonloppuun valmistautuminen alkoi jo kokousta edeltävän viikon torstaina 4.11. piirineuvoston kauden toisella talousillalla. Perinteiseen tapaan syksyn talousillassa piirin talouspäällikkö Aleksi Harmokivi esitteli paikalle saapuneille sekä Teamsin kautta osallistuneille neuvoksille ehdotusta vuoden 2022 budjetiksi. Erillinen talousilta mahdollistaa budjettiin, ja keväisin tilinpäätökseen, laajemman ja syvällisemmän katsauksen, kuin mihin kokousviikonloppuna olisi aikataulun puitteissa mahdollisuus. Hybridi-illan tallenne mahdollisti neuvoksille aiheeseen perehtymisen myös talousillan ja kokouksen välillä.

Piirineuvoston syyskokous (4/2021) alkoi lauantaina klo 9.37 puheenjohtajan kopauttaessa nuijaa kokoustilan pöytään. Live-kokouksen myötä Teams oli saanut väistyä ja nyt kotikatsomoissa oli mahdollista seurata kokousta reaaliajassa piirin YouTube-kanavalla lähetetyn streamin kautta. Live-kokous ilman mahdollisuutta etäosallistumiseen hieman rokotti kokouksen osallistujamäärää aikaisemmista kokouksista. Paikalla oli kuitenkin 23 neuvoston jäsentä, mikä on varsin hyvä edustus. Rajallisen kokoustilan ja vallitsevan koronatilanteen vuoksi äänivallattomia varoja oli kannustettu seuraamaan tällä kertaa kokousta streamin välityksellä.

Kokouksen järjestäytymisen jälkeen neuvosto kuuli hallitusten jäsenten katsauksen toiminnastaan, mitä on tapahtunut edellisen piirineuvoston kokouksen jälkeen ja mitä on tarkoitus tapahtua tämän kokouksen ja ensi vuoden maaliskuun kokouksen välillä. Hallituksen jälkeen vuorossa oli raportointi toiminnasta ja vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa, jota olivat esittelemässä piirin edustajat partioneuvostossa. Neuvosto kuuli katsauksen edellisen kokouksen jälkeen pidetystä SP:n Tulevaisuusseminaarista, joka kokosi syyskuussa yhteen SP:n hallituksen, partioneuvokset sekä piirinjohtajat. Tulevissa asioissa piirineuvoksille esiteltiin partioneuvoston tulevan syyskokouksen asialistaa. Partioneuvosten jälkeen piirihallitus kertoi vielä kuulumisia lokakuun laajennettujen valiokuntien kokouksista. Laajennetut valiokunnat kokoavat noin kahdesti vuodessa piirien eri toiminnanalojen edustajat yhteen käsittelemään toiminnanalaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Vuoden alusta astui voimaan partion yhteinen strategia vuosille 2021–2026. Suomen Partiolaisten partioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2020 strategian seurannan mittarit ja niille valtakunnalliset tavoitearvot. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirikohtaiset tavoitearvot päättää piirineuvosto ja maaliskuun kokouksessa neuvosto oli päättänyt jo yhdelle mittarille piirikohtaisen tavoitearvon. Piirihallituksen esitys kolmen muun mittarin piirikohtaisiksi tavoitearvoiksi olivat:

  • Maahanmuuttajataustaisten jäsenten määrä: 1 000 uutta jäsentä verrattuna vuoteen 2020
  • Ikäkausien päätösmerkit: 100 % ikäkauden päättävistä saa merkin
  • Kestävästi partiossa -tunnusten määrä: 100 PäPalaisella lippukunnalla on ”Kestävästi partiossa” -tunnus vuonna 2026

Piirineuvosto hyväksyi keskustelun jälkeen strategian mittareiden piirikohtaiset tavoitearvot esityksen mukaisesti.

Koska lounastauko oli hotellin toiveesta siirtynyt suunniteltua 30 minuuttia myöhemmäksi, otettiin ennen lounasta vielä käsittelyyn myöhemmistä kohdista esityslistaa hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen vuodelle 2022 sekä tilintarkastajien valinta vuodelle 2022. Piirin sääntöjen mukaan piirineuvoston syyskokous päättää hallituksen koosta seuraavalle vuodelle, myös parittomina vuosina, vaikka nykyisin piirihallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle. Piirineuvosto päätti säilyttää piirihallituksen koon nykyisellään myös vuonna 2022 eli hallituksen muodostavat piirinjohtaja, piirinvarajohtaja sekä kahdeksan hallituksen jäsentä.

Lounastauon jälkeen käytiin läpi piirineuvosten alueiltaan keräämät lippukuntaterveiset, jotka neuvokset esittelivät. Lippukuntakuulumisten jälkeen vuorossa oli vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen. Piirineuvosto oli edellisessä kokouksessaan syyskuussa merkinnyt tiedoksi senhetkisen toimintasuunnitelman ja hallitus esitteli siihen kokousten välillä tulleet täydennykset ja muutokset, jonka jälkeen piirineuvosto hyväksyi piirin vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja siirtyi kahvitauolle. Kahvitauon jälkeen jatkettiin sääntömääräisten asioiden parissa vuoden 2022 budjetin hyväksynnällä, johon neuvokset olivat päässeet tutustumaan jo edellisen viikon talousillassa. Talousillassa nousseen toiveen mukaisesti piirihallitus esitteli neuvostolle omaa vaikuttamistyötään budjettiprosessissa, jonka jälkeen piirineuvosto hyväksyi vuoden 2022 budjetin.

Sääntömääräisten asioiden jälkeen piirihallitus antoi katsauksen hallitusohjelman edistymisestä. Piirineuvosto oli maaliskuun kokouksessaan hyväksynyt hallitusohjelman kaudelle 2021–2022. Katsauksen jälkeen oli vuorossa kokouksen viimeinen päätösasia, kun piirineuvosto nimitti vaalijärjestystyöryhmän laatimaan piirille vaalijärjestyksen, jonka luomisesta piirin varsinainen kokous oli päättänyt muutamaa viikkoa aiemmin. Työryhmään valittiin Antti ”Mallu” Malin, Joona Aaltonen, Inari Tiainen ja Iiro Lehtiniemi. Ryhmän on tarkoitus valmistella vaalijärjestys piirineuvoston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022 pidettävään kevätkokoukseen.

Ennen kokouksen päättämistä neuvosto merkitsi vielä tiedoksi tulevan piirineuvoston kevätkokouksen asialistalla olevia asioita. Maaliskuun kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisen sekä piirin jäsenmaksut vuonna 2023. Näiden lisäksi asialistalla ovat vaalijärjestyksen hyväksyminen, vaalitoimikunnan ja toimintaohjesäännön päivitysryhmän nimittäminen sekä vuoden 2022 lippukuntaprojektien hyväksyminen, joka siirrettiin tästä kokouksesta keväälle. Näiden kohtien lisäksi asialistalla ovat ainakin vakiintuneet kokouskohdat hallituksen kuulumisista, raportti vaikuttamistyöstä Suomen Partiolaisissa sekä Lippukuntaterveiset. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Partioterveisin,

Iiro Lehtiniemi

Puheenjohtaja

Piirineuvosto 2021–2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *