Pääkaupunkiseudulla jo 13 lippukuntaa on ottanut käyttöön Kestävästi partiossa -tunnuksen. Näin Olarinmäen Samoojat -lippukunnassa on lähdetty edistämään kestävämpää partiotoimintaa:

Työ kestävän kehityksen edistämiseksi alkoi toden teolla syksyllä 2020, kun lippukunnan syyskokouksessa tehtiin päätös hiilineutraalin partiotoiminnan tavoittelusta vuoteen 2030 mennessä. Samalla päätettiin perustaa lippukuntaan työryhmä edistämään tätä tavoitetta ja varattiin riittävästi rahaa lippukunnan budjettiin asian edistämiseksi.

Tammikuussa 2021 työryhmä kokousti ensimmäistä kertaa ja päätti aloittaa työn kartoittamalla tarkemmin Kestävästi partiossa -tunnuksen teemojen tämänhetkistä toteutumista lippukunnassa. Tätä lähdettiin toteuttamaan johtajistolle suunnatulla kyselyllä, johon saatiinkin reilusti vastauksia. Kyselyn tuloksena huomattiin kaksi asiaa: toteutimme sen hetkisessä tilanteessa jo varsin mallikkaasti useimpia tunnuksen kategorioita, mutta meillä oli vielä useita kohtia missä olisi petrattavaa. Kehityskohteiden joukosta selkeimmin esiin nousi kolme asiaa, joihin keskittymällä työryhmän näkemyksen mukaan hiilineutraaliustyön voisi parhaiten aloittaa: retkille ja kokouksiin kulkemisen hiilijalanjälki, retki- ja leiriruokien hiilijalanjälki sekä partiotoiminnan hiilijalanjäljen kompensoiminen.

Näiden kehityskohtien innoittamana päätettiin yhteistyössä lippukunnan hallituksen kanssa tarttua toimeen. Tiedostimme, että oleellinen osa hiilijalanjäljestä muodostuu koko lippukunnan isoissa tapahtumissa, kuten lippukuntaretkillä ja -leireillä, sekä isommissa ikäkausien tapahtumissa. Päätimmekin, että ensi kesän kesäleirillä ja siitä eteenpäin isommissa tapahtumissa tullaan syömään ilmastoystävällistä ruokaa, joka painottuu pääasiassa kasvisruokaan. Päätimme myös lopettaa naudanlihan ostamisen lippukunnan tapahtumiin kokonaan. Lisäksi teimme laskelmia ja päädyimme siihen, että useimmissa tapauksissa voimme laskea leirille kulkemisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä siirtymällä käyttämään isommissa tapahtumissa yhteiskuljetusbusseja aiemmin käytössä olleiden henkilöautoilla toteutettujen kimppakyytien sijaan.

Isojen tapahtumien lisäksi koimme tärkeäksi saada alusta alkaen viikkotoiminnan ryhmiä mukaan kestävämpään toimintaan. Ryhmien kannustamiseksi päätettiin tukea viidellä eurolla osallistujaa kohden kaikkia retkiä, joissa ruokalistalla on vain ympäristöystävällistä ruokaa. Lisäksi niitä retkiä, joille kuljettiin vain julkisia liikennevälineitä hyödyntäen, päätettiin tukea viidellä eurolla osallistujaa kohden. 

Retkitoiminnan lisäksi partion ympäristövaikutuksiin keskityttiin lippukunnassa myös monessa muussa tilanteessa. Uuden kolon sisustus hankittiin lähes täysin kierrätettynä, kolon sähkö tuotetaan jatkossa tuulivoimalla ja kolon kierrätyspisteeseen on panostettu. Lippukunnan kesäleirillä myös nuoremmat partiolaiset intoutuivat mukaan tekemään ilmastotekoja, kun joka päivä jaettiin hävikkikarkkipalkinto ympäristön eteen tehdystä päivän hyvästä työstä.

OMS:ssa ajatellaan, että ympäristötoimien tekemisen lisäksi on tärkeää myös parantaa kaikkein partiolaisten osaamista ympäristöasioihin liittyen, sekä lisätä aiheeseen liittyvää keskustelua. Tästä syystä viime syksynä koronaviruspandemian ollessa paremmassa vaiheessa lippukunnan johtajistoviikonlopussa järjestettiin hiilineutraaliin partioon ja erityisesti ruuan ilmastojalanjälkeen liittyvä Erätauko-keskustelu. Loppusyksystä oltiin järjestämässä myös johtajiston omaa ilmastopäivää, jossa olisi johtajiston kesken muun muassa opeteltu vegaanisen ruuan valmistamista ja pohdittu, miten partiotoiminnan hiilijalanjälkeä voitaisiin järkevimmin mitata. Tapahtuma jouduttiin kuitenkin valitettavasti siirtämään alkuvuodelle 2022.

OMS ei ole kestävän partiotoiminnan suhteen laisinkaan valmis (eikä kukaan tässä asiassa vielä ole), vaan asiaa kehitetään pikkuhiljaa. OMS:ssa on kuitenkin hyvä tekemisen meininki asian tiimoilta! Tärkeintä ei ole aina tehdä täydellisiä ratkaisuja kerralla, vaan ottaa pieniä askelia oikeaan suuntaan. OMS:ssa aiotaankin esimerkiksi keskittyä lippukunnan hiilijalanjäljen mittaamiseen, luoda tarkempi suunnitelma lippukunnan tiestä kohti hiilineutraaliutta sekä kompensoida osaa lippukunnan ilmastopäästöjä vuoden 2021 selvitystyön pohjalta. Yhtenä koko lippukunnan toimintasuunnitelmaan kirjattuna painopisteenä on kestävän partiotoiminnan toteuttaminen, mihin myös Suomen Partiolaisten Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotus vuosille 2022 ja 2023 tähtää.

OMS:n tapa on vain yksi tapa toteuttaa Kestävästi partiossa -tunnusta ja tavoitella hiilineutraalia ja muutenkin kestävää partiotoimintaa. Tapoja on kuitenkin yhtä monta kuin on lippukuntiakin. Vinkkejä siihen, miten omassa lippukunnassanne voisi tavoitella samoja päämääriä, voit löytää PäPan nettisivuilla julkaistusta vinkkipaketista: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/kestavasti-partiossa/kestavan-kehityksen-vinkit/

Tsemppiä jokaiseen lippukuntaan omannäköiselle tielle kohti kestävämpää partiota!

Kuva: Hanna Kimmonen