Partiossa oppii kaikenlaista uutta ja mielenkiintoista. Partiossa jokaisella on mahdollisuus päästä johtamaan mitä huikeimpia ryhmiä, retkiä ja tapahtumia. Mutta mitä sitten tulisi tehdä, jos johtaminen ei tunnu omalta jutulta tai jos kalenteriin ei mahdu johtamiseen vaadittavia tunteja muun elämän kanssa samanaikaisesti? 

Tätä varten on kehitetty Partiokamu-pesti ja sitä tukeva koulutus. Partiokamu on nimensä mukaisesti kamu toiselle partiolaiselle. Partiokamuna toimiessasi olet keskeisessä roolissa mahdollistamassa toisen partiolaisen harrastamista lippukunnan arjessa. Voit toimia partiokamuna yhdelle partiolaiselle tai useammalle, sen mukaan miten itse haluat. 

Partiokamuna toimiminen ei ole johtamista. Sinun ei tarvitse toimia johtovastuussa esimerkiksi lippukunnan kokouksissa tai tapahtumissa, vaan saat toimia tukena ja mahdollistajana. Pestin kautta saat mahdollisuuden seurata ja oppia ryhmänjohtamista ilman johtamisvastuuta ja mikä tärkeintä, saat toimia toisen partiolaisen tukena hänen partioharrastuksessaan. Pestissä opit mm. käyttämään erilaisia kommunikoinnin tukimenetelmiä (kuvakortit, apuvälineet), rakentamaan strukturoitua rakennetta koloiltoihin ja mahdollistamaan toiselle partiolaiselle turvallista tilaa osallistua kokouksiin ja eri tapahtumiin! 

Sen lisäksi, että olet pestissäsi valtavan suuri mahdollistaja ja apu partiolaisille, joiden partiokamuna toimit, olet myös merkittävä apu lippukunnalle.  

Miten pääsen partiokamuksi? 

Piiri järjestää Partiokamu-koulutuksia kaksi kertaa vuodessa, yhden keväällä ja yhden syksyllä. Koulutus on kohdennettu johtajaikäisille partiolaisille samoajista ylöspäin. Koulutusten toteutusmuoto mahdollistaa osallistumisen myös etänä.  

Koulutukset valmentavat partiokamu-pestiin ja tarjoavat työkaluja pestin toteutukseen käytännössä. Koulutukset kestävät yhden päivän ja päivän aikana opit kaikki perusasiat, joita pestissäsi tarvitset. Sinun ei siis tarvitse osata tai tietää mitään asiaan liittyvää ennen koulutukseen osallistumista!  

Koulutus pitää sisällään runsaasti tietoa arjen kommunikaatiosta ja viestinnän tukimenetelmistä, sekä erilaisia esimerkkejä käytännön tilanteista, joissa partiolainen voi tarvita erityistä tukea. Koulutuksessa paneudutaan seuraavien kysymysten äärelle: “Mitkä asiat voivat olla tuen tarpeen taustalla, kuinka partiolaista voidaan tukea harrastuksen arjessa ja kuinka partiokamu-pesti näkyy mm.  sisutoiminnassa.” Lisäksi koulutuksessa tutustutaan kuvakommunikointiin arjen apuna (papunet) ja partiokamun pestausprosessiin. Ei siis pelkkää dia-show:ta vaan rutkasti tietoa, keskustelua ja harjoituksia – leppoisaa yhteishenkeä unohtamatta. 

Koulutuksen jälkeen saat todistuksen koulutuksen suorittamisesta ja voit sopia omassa lippukunnassasi partiokamun pestin aloituksesta, käydä pestikeskustelun ja viedä oppisi käytäntöön.  

Partiokamu-koulutus

  • Ajankohta: 2.4.2022 (ilmoittautumis-dl 28.2.) ja 12.11.2022 (ilmoittautumis-dl 31.8.) 
  • Kohderyhmä: Samoaja, vaeltaja, aikuinen 
  • Toteutusmuoto: Teams, hybridi, paikan päällä Partioasemalla 
  • Lisätiedot: www.päpa.fi/tapahtumat

Kuva: Hanna Kimmonen