Vahva suhde luontoon on aina ollut iso osa partiotoimintaa. Näin ollen ison roolin ottaminen myös ilmastomuutoksen torju­misessa on meille luontevaa. Kestävämpi partiotoiminta vaatii onnistuakseen jo­kaiselta yksittäiseltä partiolaiselta pieniä tekoja, ja näitä tukemaan tarvitaan isompia koko partio-organisaation läpi kulkevia toimenpiteitä.

Me Pääkaupunkiseudun Par­tiolaisissa aloitimme vuonna 2021 järjestelmällisen työn kestävämmän partiotoiminnan eteen. Vuonna 2021 kestävän kehityksen projektiryhmä kes­kittyi jo olemassa olevien ohjeistuksien ja materiaalien yhdistämiseen sekä lippukunnille tarjottavien tukipal­veluiden ideointiin. Projektiryhmän yksi tärkeimmistä tehtävistä oli valtakunnallisen Kestävästi partiossa -tun­nuksen jalkauttaminen pääkaupunkiseutulaisiin lippu­kuntiin.

Kuva: Emma Lahtinen

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten lokakuussa pidetyssä vuosikokouksessa pääsimme palkitsemaan jo yhdeksän pääkaupunkiseutulaista lippukuntaa, joille on myönnetty Kestävästi partiossa -tunnus.

Vuonna 2022 projektiryhmä keskittyy lippukuntien tukemiseen järjestämällä koulutuksia ja tuottamalla ma­teriaalia kestävämmän partiotoiminnan tueksi. Koska muutos lähtee liikkeelle yksittäisten ihmisten teoista, haluamme ryhmänä kannustaa jokaista alueemme par­tiolaista innostamaan muita ja tekemään itse pieniä te­koja kestävämmän partiotoiminnan eteen.

Suomen Partiolaiset on luonut yhdes­sä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa -tunnuksen osana partion laajempaa hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä. Partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Tämä juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2021. Vuosikirjassa on asiaa koronavuodesta, vapaaehtoistyöstä partiossa sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tulevaisuudesta.

Tutustu vuosikirjaan täältä: Vuosikirja 2021.

TEKSTI Matti Mannonen, Kestävän kehityksen projektiryhmä
KUVA Emma Lahtinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *